Τα νοσηλευτήρια του λαού ξεψυχούν... Διασώστε τα !!!

Τα νοσηλευτήρια του λαού ξεψυχούν... Διασώστε τα !!!

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ started this petition to Cyprus Ministry of Health Mister of Health

Τα δημόσια νοσηλευτήρια ξεψυχούν …

Οι Σύμμαχοι Υγείας, άνθρωποι της ιατρικής, της νοσηλευτικής, της νομικής, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, και σαφώς πρώτιστα χρόνιοι ασθενείς καταρτίζουν στρατηγική με στόχο τη διάσωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων που πλέον βρίσκονται σε κατάσταση: ΑΣΘΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥ.
Οι Σύμμαχοι Υγείας θα αναλώσουν χρόνο, δυνάμεις, εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία για την επιβίωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους.
Θα χρησιμοποιήσουν δε κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξη του στόχου της διάσωσης των νοσηλευτηρίων του λαού.
Η υποστελέχωση, σε ανθρώπινο δυναμικό – κύρια από ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ (με την ταυτόχρονη αποχώρηση ικανών ιατρών από τα δημόσια νοσηλευτήρια), η τραγική κατάσταση που παρουσιάζουν τα ΤΑΕΠ στα κρατικά νοσηλευτήρια, η συχνή έλλειψη απαραίτητων φαρμάκων, αναλώσιμων, και άλλων ειδών όπως σεντονιών, μαξιλαριών κουβερτών δεν αποτελεί τιμή για ΚΑΝΕΝΑ.
Μετά από μισό αιώνα προσπαθειών έγινε εφικτή η εφαρμογή του ΓΕΣΥ, και ΕΜΕΙΣ θα το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Ένα ποιοτικό και βιώσιμο Γενικό Σύστημα Υγείας όμως, για να εφαρμοστεί προϋποθέτει και την ορθή λειτουργία των νοσηλευτηρίων του λαού. Οι Σύμμαχοι Υγείας δηλώνουν έτοιμοι να συνεργαστούν με την κυβέρνηση, τη Βουλή, τα πολιτικά κόμματα, την ΠΑΣΥΚΙ, τον ΟΚΥΠΥ, τις οργανώσεις των Νοσηλευτών και με όλους όσοι εμπλέκονται στον τομέα της υγείας με στόχο την σωστή παροχή θεραπευτικής αγωγής σε όλους.
Οι Σύμμαχοι Υγείας δηλώνουν όμως και έτοιμοι να συγκρουστούν με ΟΛΟΥΣ όσοι δεν έχουν ως μόνη επιδίωξη το συμφέρον του λαού.
Η πράξη ή η παράλειψη όσων έχουν την εξουσία να προσφέρουν στον ασθενή την απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή, μα πρώτιστα την πρόληψη θα είναι σε περίπτωση τραγικών συνεπειών συνένοχοι στο έγκλημα.
Εμείς, σε τέτοιο έγκλημα, δεν θα καταστούμε ΠΟΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ.

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!