Απαγορεύστε το GLYPHOSATE στην Ελλαδα - Ban GLYPHOSATE in Greece

0 have signed. Let’s get to 1,500!


(English follows below)

Η ΕΕ έχει αποφασίσει εκ νέου τη χρήση του glyphosate, το βασικό συστατικό της Roundup της Monsanto. Το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη χρήση του στην Ελλάδα για 5 χρόνια από τις 6 Μαρτίου 2018.

Εάν διαφωνείτε με την εξέλιξη αυτή και επιθυμείτε να παραμείνει η Ελλάδα ελεύθερη από Γεννετικά Μεταλλαγμένα Προϊόντα και glyphosate, παρακαλούμε στηρίξετε το παρόν Ψήφισμα που θα αποσταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπόψιν του Υπουργού Ευάγγελου Αποστόλου.
Άρπαξαν την οικονομία μας ας μην τους επιτρέψουμε να δηλητηριάσουν το έδαφός μας. Ας διατηρήσουμε τις καλλιέργειες μας, την πραγματική πηγή της τροφής μας, και ας μη την παραδώσουμε στα χέρια των χημικών γίγαντων όπως η Monsanto / Bayer!
Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά...

The EU has reauthorised the use of glyphosate, the key ingredient in Monsanto's Roundup. The Greek parliament has approved it's use in Greece for 5 years as of March 6th 2018.
If you are upset at this development and wish Greece to remain (??) GMO and glyphosate free, please support this petition to be delivered to the Greek Ministry of Agricultural Development and Food, for the attention of Minister Evangelos Apostolou.
Our economy has been taken from us, let us not allow them to poison our soil thereby keeping our crops, our actual food source in the hands of chemical giants like Monsanto/Bayer!
Together we CAN make a difference...