Έκπτωση στους πελάτες που φέρνουν το δικό τους κύπελλο για καφέ

0 have signed. Let’s get to 2,500!Θα θέλαμε όλες οι επιχειρήσεις που πουλάνε takeaway ροφήματα στην Ελλάδα να προσφέρουν έκπτωση στα ροφήματα εάν οι πελάτες φέρουν το δικό τους επαναχρησιμοποιούμενo κύπελλο και/ή αρνούνται να χρησιμοποιήσουν πλαστικά καλαμάκια. Επίσης θα θέλαμε αυτές οι επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους να ενθαρρύνουν τους πελάτες να φέρουν το δικό τους κύπελλο (ρωτώντας τους αν το έχουν φέρει), να ΜΗΝ δίνουν αυτόματα πλαστικά καλαμάκια / καπάκια στους πελάτες τους ή/και να αντικαταστήσουν τα πλαστικά τους καλαμάκια με χάρτινα / pasta straws (μόνο για όσους πραγματικά θέλουν καλαμάκι).    Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να γίνουν μέλη στο δίκτυο του "Στο ποτήρι μου".  www.stopotirimou.gr

We ask that coffee shops, both large chains and small individual shop owners across Greece, to introduce discounts on beverages to customers who bring their own takeaway cup and/or refuse to use plastic straws.   We would like these shops to train their staff about the harms of single-use plastic so that they encourage customers to bring their own cups (simply by asking customers if they have brought it), and to not automatically give out plastic straws / plastic lids to customers.  Even better, we would like such shops to eliminate plastic straws all together and introduce paper straws or pasta straws (only to customers who require a straw).  These shops could also consider to join the Greenpeace sponsored effort "STO POTIRI MOY" in Greece.  For more information www.stopotirimou.gr