Να σωθεί το τελευταίο ρέμα της Αθήνας, η Πικροδάφνη.

Να σωθεί το τελευταίο ρέμα της Αθήνας, η Πικροδάφνη.

10,573 have signed. Let’s get to 15,000!
At 15,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
Φίλιππος Δραγούμης started this petition to Περιφέρεια Αττικής Προς την περιφερειάρχη κυρία Ρένα Δούρου and

Μετά την κάλυψη του Κηφισού και του Ιλισού στο κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχει άλλη ρεματιά. Το ρέμα της πικροδάφνης, που διασχίζει Ηλιούπολη, Άγιο Δημήτριο, Άλιμο και Παλαιό Φάληρο είναι το τελευταίο που έχει παραμείνει. Έχει χαρακτηριστεί, με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθμόν 9173/1642 στις 3.3.1993 (ΦΕΚ 281 Δ'/1993), ως «ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος». Επιπλέον με βάση το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (Ν. 4227, ΦΕΚ 156 Α’/2014) κατατάσσεται στα «κύρια υδατορέματα Α’ προτεραιότητας» (περ. η’, παρ. 4, άρθρο 20) του λεκανοπεδίου της Αττικής. 

Με δύο λόγια είναι ένα σπάνιο φυσικό στοιχείο μέσα στην Αθήνα, με μεγάλη σημασία για την βιοποικιλότητα, την αναψυχή αλλά και το μικροκλίμα διότι προσφέρει δροσιά.
Δυστυχώς όμως η Περιφέρεια Αττικής, πρόσφατα ψήφισε μελέτη διευθέτησης η οποία :
1. Ουσιαστικά μετατρέπει το ρέμα σε τεχνητό αγωγό ομβρίων τοποθετώντας συρματοκιβώτια στο 80% της διαδρομής του. Αυτό γίνεται θεωρητικά για να σταθεροποιηθούν οι όχθες από τη διάβρωση, αλλά ουσιαστικά προστατεύει τις καταπατήσεις που είναι πάνω στην όχθη (παράνομες μάντρες, παράγκες, κτίσματα και πισίνες)
2. Αφαιρεί περισσότερα από τα μισά δέντρα ( 776 στα 1000) που έχουν αναπτυχθεί με φυσικό τρόπο στην όχθη και αποτελούν βιότοπο και παραποτάμιο δασάκι και υπόσχεται πως αφού το εγκιβωτίσει θα φυτέψει άλλα σε άλλα σημεία. Με δυο λόγια το τελευταίο φυσικό οικοσύστημα μέσα στο λεκανοπέδιο θα μοιάζει με πλατεία ή πάρκο. Μεγάλα δέντρα θα χαθούν όπως και η αξία του τόπου για τη βοιποικιλότητα.
3. Δεν είναι σαφές πως και πότε θα απομακρυνθούν τα αυθαίρετα.
4. Δεν αντιμετωπίζονται στην ουσία οι πλημμύρες διότι δεν γίνεται καμία νύξη για τη διόρθωση των κακοτεχνιών ( παλαιά τσιμέντα που φράζουν τη ροή, γέφυρες με κακοτεχνίες και γέφυρα παραλιακής που είναι ανεπαρκής ) αντίθετα με την καταστροφή της βλάστησης το νερό θα ρέει ταχύτερα και ο κίνδυνος θα είναι μεγαλύτερος, ιδίως που ολοκληρώνεται αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή της Ηλιούπολης με τη λειτουργία του οποίου, αναμένεται να μεταφερθούν περισσότερα νερά στο ρέμα της πικροδάφνης.

Ζητάμε:

Να ακυρωθεί η παρούσα μελέτη και να γίνει νέα μελέτη με γνώμονα τη διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών του ρέματος, μελέτη σύννομη ως προς την προστασία της.

10,573 have signed. Let’s get to 15,000!
At 15,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!