Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιγεννητική φροντίδα σε Ευρωπαϊκές χώρες

Petition Closed

Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιγεννητική φροντίδα σε Ευρωπαϊκές χώρες

This petition had 56 supporters
Started
Petition to
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Why this petition matters

Μια προσπάθεια να επιστήσουμε την προσοχή του κόσμου στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιγεννητική φροντίδα.

 

 

 

 

 

 

 

Petition Closed

This petition had 56 supporters

Share this petition