ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Started
May 6, 2022
Signatures: 171Next Goal: 200
Support now

Why this petition matters

                                                         ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κατά τη Συνέλευσή την 21/4/2022, αλλά και τις προηγηθείσες συναντήσεις, αποφάσεις των θεσμικών φορέων Πρέβεζας, διεργασίες  και διαβουλεύσεις, οι θεσμικοί φορείς και οι πολίτες της Πρέβεζας εξέφρασαν την έντονη αντίδρασή τους  στην απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να αποδεχτεί την ατεκμηρίωτη έστω και κατά πλειοψηφία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τη μεταφορά του από την πόλη της Πρέβεζας στην πόλη των Ιωαννίνων.

Η απόφαση αυτή είναι καταδικαστέα από το σύνολο των φορέων και πολιτών της Π.Ε. Πρέβεζας επειδή στηρίζεται σε ατεκμηρίωτη και μη βασισμένη σε αληθή στοιχεία μελέτη βιωσιμότητας του Τμήματος, σύμφωνα με την οποία το Τμήμα δεν είναι «δελεαστικό» στους υποψήφιους φοιτητές, ενώ, εάν αυτό μεταφερθεί στα Ιωάννινα, θα γίνει «δελεαστικό».

                                           ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΜΑΣΤΕ

στην απόφαση Συγκλήτου και απαιτούμε

                                         ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ

αντιτείνοντας  ότι:

1.     Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής λειτουργεί από το έτος 2018 στην Πρέβεζα, ως Πανεπιστημιακό Τμήμα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με το Ν. 4559/3-8-2018, ενώ αποτελεί μετεξέλιξη της συγχώνευσης (Σχέδιο Αθηνά) των Τμημάτων Λογιστικής και Ασφαλιστικών και Ελεγκτικών Εργασιών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου, τα οποία ιδρύθηκαν στην Πρέβεζα και λειτούργησαν το χειμερινό εξάμηνο του 1998 και του 1999 αντίστοιχα.

2.     Οι πτυχιούχοι του έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογιστή-Φοροτέχνη και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, παρουσιάζοντας σημαντική απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας.

3.     Διοργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Λογιστική-Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη».

4.     Το Τμήμα έχει καθοριστική συμμετοχή στην παραγωγή πολυάριθμων αποφοίτων, που στελεχώνουν τις επιχειρήσεις στην Πρέβεζα και την Ήπειρο με στελέχη που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της περιοχής και των οποίων η ερευνητική δραστηριότητα είναι επίσης ουσιαστική για τον σχεδιασμό αναπτυξιακού μοντέλου που θα βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής. Μάλιστα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της Π.Ε. Πρέβεζας και στην μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

5.     Η ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος είναι ουσιαστική επίσης διότι το  Τμήμα πραγματοποιεί ευρωπαϊκές και ευρύτερες διεθνείς συνεργασίες, που διευκολύνονται από το γεγονός ότι η Πρέβεζα βρίσκεται σε μια καίρια  θέση στη βορειοδυτική Ελλάδα, με αεροδρόμιο που εξασφαλίζει εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση.

6.     Το Διδακτικό προσωπικό του Τμήματος απαρτιζόμενο από 17 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και 4 μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) είναι αυτοδύναμο και έχει τη δυνατότητα να καλύπτει αυτόνομα τις διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές του δραστηριότητες οπότε υπερέχει, στον τομέα αυτόν, πολλών ομοειδών ή συγγενών Τμημάτων στην επικράτεια.

7.     Το Τμήμα στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον οικισμό Ψαθάκι, σε μικρή απόσταση από το κέντρο της Πρέβεζας και αποτελούνται από ένα διώροφο κτίριο σε έκταση 4.270 τ.μ. το οποίο καλύπτει επαρκώς τις εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες του τμήματος, καθώς διαθέτει: δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, τρία (3) αμφιθέατρα, έξι (6) εκπαιδευτικά εργαστήρια, και εξοπλισμένη βιβλιοθήκη. Σε αντίθεση, στα Ιωάννινα υφίσταται οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα, ειδικά στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με αποτέλεσμα να έχουν μετατραπεί σε αμφιθέατρα η βιβλιοθήκη και το κυλικείο και θα απαιτηθούν περαιτέρω σημαντικές δαπάνες για τη στέγαση επιπλέον φοιτητών.

Υποστηρίζουμε ότι τα επιχειρήματα που επικαλούνται τα μέλη της Συγκλήτου που υπερψήφισαν την πρόταση περί μεταφοράς του Τμήματος στα Ιωάννινα ότι δηλαδή αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή μιας αναμενόμενης απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για κατάργηση ή συγχώνευση, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, στις οποίες εντάσσεται και η ελάχιστη βάση εισαγωγής, που επιχειρούνται στην Ανώτατη Εκπαίδευση και που, αναμφίβολα, επηρεάζουν όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας, δεν ευσταθούν αφού ο αριθμός των εισαγομένων δεν κατατάσσει το Τμήμα στην ακαδημαϊκή ζώνη που έχει προβλήματα δυσλειτουργίας και αδυναμίας συνέχισης της εκπαιδευτικής δράσης λόγω περιορισμένου αριθμού φοιτητών.  

ΖΗΤΟΥΜΕ

‒ Την παραμονή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα.

‒ Την ίδρυση στην Πρέβεζα Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων το οποίο δεν υπάρχει στη Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

‒ Τη μεταφορά της έδρας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τα Ιωάννινα στην Πρέβεζα, όπου υφίστανται οι κτιριακές υποδομές, αλλά και επιπλέον χώρος προς οικοδόμηση.

‒ Την  αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

‒ Τη μετονομασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε  Πανεπιστήμιο Ηπείρου.

‒ Την ίδρυση και ανέγερση Φοιτητικής Εστίας και Φοιτητικής Λέσχης στην Πρέβεζα, σε οικόπεδα που είναι κατάλληλα και διαθέσιμα προς το σκοπό αυτό.

 

Τέλος, υποστηρίζουμε ότι το κύρος κάθε εκπαιδευτικής μονάδας,  το προσδίδουν πρωταρχικά η προσωπικότητα, η καλλιέργεια, το επιστημονικό επίπεδο των δασκάλων της και η αφοσίωσή τους στο  καθήκον ‒ αποστολή, και όχι απλά η βιωσιμότητα.  Το κύρος είναι άλλωστε το μέτρο και το κριτήριο κάθε Πανεπιστημιακού Τμήματος για να είναι «δελεαστικό» από μαθητές και γονείς και αυτό καθορίζει τις προϋποθέσεις εισαγωγής και φοίτησής τους σε αυτό. Ως εκ τούτου, οι φορείς και οι πολίτες της Π.Ε. Πρέβεζας δεσμευόμαστε απέναντι στο Υ.ΠΑΙ.Θ., την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ότι θα συνεργαστούμε μαζί τους για την επίλυση των όποιων χρονιζόντων προβλημάτων, κατανοώντας την ανάγκη να υπάρξει πολυεπίπεδη συνεργασία με το Υπουργείο, το Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή ακαδημαϊκή ζωή και την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων μας.


Πρέβεζα, 6 Μαΐου 2022

 

Support now
Signatures: 171Next Goal: 200
Support now