Να αποσυρθεί το Αντι-Περιβαλλοντικό Νoμοσχέδιο Withdrawal of the Anti-Environmental Bill

Να αποσυρθεί το Αντι-Περιβαλλοντικό Νoμοσχέδιο Withdrawal of the Anti-Environmental Bill

Started
April 15, 2020
Petition to
Υπουργός Περιβάλλοντος / Minister of Environment and Energy Κωστής Χατζηδάκης / Kostis Xatzidakis and 1 other
Signatures: 26,164Next Goal: 35,000
Support now

Why this petition matters

Started by περιβαλλοντικά κινήματα

(English translation at the bottom / Traduzione Italiana in fondo)

(Ο αντιπεριβαλλοντικός νόμος 4685 που ψηφίστηκε στις 5/5/2020 δεν
πρέπει να εφαρμοστεί. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την πλήρη κατάργησή του.)

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» που η κυβέρνηση ετοιμάζεται πυρετωδώς  να φέρει προς ψήφιση σε μια πρακτικά κλειστή βουλή λόγω καραντίνας, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περάσει γιατί:

1. Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000 και προωθεί ακόμα και μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε περιοχές προστασίας της φύσης

2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) 

3. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών

4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών

5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων  και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων

6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά

7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις

Η τρέχουσα οικουμενική κρίση υποδεικνύει  την άμεση ανάγκη αλλαγής πλεύσης στη διαχείριση του περιβάλλοντος:  Πρέπει να φροντίσουμε για τη διατήρηση, την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, κι όχι να επιτρέπουμε στις κυβερνήσεις να θυσιάζουν το περιβάλλον στο βωμό εφήμερων οικονομικών συμφερόντων. Το πολυνομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» κινείται σαφώς στη δεύτερη κατεύθυνση.

Λαμβάνοντας  υπόψη  μάλιστα ότι έρχεται  προς ψήφιση εν μέσω μιας πρωτόγνωρης κατάστασης όπου οι πολίτες δεν έχουμε  δικαίωμα να ασκήσουμε τα στοιχειώδη συνταγματικά/δημοκρατικά μας δικαιώματα, να καλέσουμε συσκέψεις/συνελεύσεις, να συνεδριάσουν τα συλλογικά μας όργανα, να καλέσουμε συγκεντρώσεις κλπ , η όλη διαδικασία ψήφισης ενός σημαντικότατου για όλα τα περιβαλλοντικά  ζητήματα νομοσχεδίου μόνο αντιδημοκρατική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» στο σύνολό του.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:

1.  Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000 και προωθεί ακόμα και μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε περιοχές προστασίας της φύσης. Ορίζει  χρήσεις γης που τις καθιστούν επέκταση του αστικού χώρου,  καθορίζοντας 4 κλιμακούμενες ζώνες προστασίας  και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα βαρέων επενδυτικών δραστηριοτήτων (πχ εξορύξεις), τουριστικής/εμπορευματικής «αξιοποίησής» τους και δημιουργίας μη αναγκαίων υποδομών μέσα σε αυτές (δρόμων, κτιρίων κλπ) .

2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).  Υποβαθμίζονται οι ΦΔΠΠ που ήταν ανεξάρτητοι επιστημονικοί/περιβαλλοντικοί  φορείς, επόπτευαν τις προστατευόμενες περιοχές και γνωμοδοτούσαν για τα σχέδια διαχείρισης των ΠΠ και τυχόν δραστηριότητες μέσα σε αυτές. Δημιουργεί μία δύσκαμπτη διαχείριση, συρρικνώνοντας τον αριθμό τους, υποβαθμίζοντάς τους και αυξάνοντας την έκταση των περιοχών που εποπτεύουν. Οι αρμοδιότητές τους συγκεντρώνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, καταργώντας έτσι την αυτοτέλειά και την αποτελεσματικότητά τους.

3. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών. Καθιερώνει το θεσμό του «ιδιώτη αξιολογητή»  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ), μετατρέποντας την όλη διαδικασία της αδειοδότησης σε αδιαφανή και διάτρητη. Μειώνει ασφυκτικά τις προθεσμίες των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και, χωρίς να τους δίνει τα απαραίτητα εργαλεία για να τις καταρτίζουν, καθιστά το ρόλο τους διακοσμητικό. ·   

4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών.  Η κατάργηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και οι υπόλοιπες “διευκολύνσεις” υπέρ των βιομηχανιών ΑΠΕ, όπως και ο καθορισμός χρήσεων γης στις περιοχές Natura, δημιουργούν τετελεσμένα πριν από την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ που έχει ανεπίτρεπτα καθυστερήσει και προκαταλαμβάνουν τις υπό εκπόνηση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις προστατευόμενες περιοχές.

5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων  και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων. Επαναφέρει τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων («οικιστικών πυκνώσεων») για 30 χρόνια, που έχει απορριφθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Επιπλέον, με την διατήρηση αυθαίρετων και καταπατήσεων στα ρέματα αυξάνει τον πλημμυρικό κίνδυνο και καθιστά “απαραίτητα” τα έργα διευθέτησης των υδατορεμάτων.

6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά. Δε διασφαλίζει την αποφυγή των παράνομων εκφορτώσεων αποβλήτων σε ρέματα και άλλους δημόσιους/ιδιωτικούς χώρους, που τα τελευταία χρόνια έχουν μετατρέψει όλες τις περιαστικές  περιοχές σε απέραντες  χωματερές. Καταργεί τη άδεια μεταφοράς αποβλήτων, αντικαθιστώντας την από μια απλή εγγραφή σε ένα μητρώο. Δεν λαμβάνει μέτρα ελέγχου/κυρώσεων για παράνομη διάθεση λυμάτων σε ρέματα. 

7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις.  Ενδεικτικά: άρθρο 24 του Συντάγματος, Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Προστασία Οικοτόπων και Ειδών 92/43/ΕΟΚ, για την προστασία των άγριων Πτηνών 2009/147/ΕΚ, για τα Νερά 2000/60, για την Θαλάσσια Στρατηγική στη Μεσόγειο 2008/59,  Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους,  Συνθήκη της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου.

 

 

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ (Η λίστα είναι δυναμική. Μπορείτε αν επιθυμείτε να προσθέσετε τη συλλογικότητά σας, δηλώνοντάς το στο amesi.aposyrsi@gmail.com):

Αγωνιστική Κίνηση Πάτρας ενάντια στα Αιολικά / Αγωνιστική Πρωτοβουλία - SOS Πειραιάς / Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος (ΑΟΣ) / Ανεξάρτητοι Ορειβάτες Βορείου Ελλάδος / Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στη "πράσινη" ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα / Ανοιχτή Συνέλευση Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενάντια στην Εξόρυξη Υδρογονανθράκων / Ανοιχτή Συνέλευση στα Γιάννενα ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων / Βρυσούλες / Δασαμάρι S.O.S., ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών / Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού / Δίκτυο "Μεσοχώρα - Αχελώος SOS" / Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του Ρέματος Πικροδάφνης / Δίκτυο Προστασίας Ζήρειας / Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων / Δράση για την Άγρια Ζωή / Δυτικό Μέτωπο / Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καρέα / Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Άμφισσας / Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης / Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) / Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Κοζάνης / Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας / Ενεργοί Πολίτες της Πειραϊκής / Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος  Τεμπλονίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ / Εξωραϊστικός Σύλλογος Νιμποριού (Εύβοια) / Εξωραϊστικός Σύλλογος «Νηρέας» (Ραφήνα) / ΕΟΣ Ηρακλείου / ΕΟΣ Λασιθίου / ΕΟΣ Λιτοχώρου / Επιτροπή Αγώνα Αγραφιωτών / Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή / Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού / Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην καύση απορριμμάτων / Επιτροπή αγώνα Μεγάλης Παναγίας / Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου- Όχι στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ / Επιτροπή Διάσωσης Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών / Επιτροπή πολιτών (Ηλιούπολης) για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στον Υμηττό / Επιτροπή Πολιτών Ιεράπετρας /  Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής / Ερημίτη Πλούς Περιβαλλοντική Προστασία Ακτών Β.Στενού Κέρκυρας / Ευρεία Επιτροπή για την Υπεράσπιση του Ελληνικού / Θεσσαλονίκη SOS Χαλκιδική / IΛΙΣ-ΣΟΣ / Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων (ΙτΕΜ) / ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ, Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών / Καθαρός Καλαμάς / Κέντρο Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας ΒΑ Αττικης / Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας / Κίνηση για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου / Κίνηση Πολιτών Αγρινίου - Δικαίωμα τη ζωή / Κίνηση Πολιτών για την Πειραϊκή / Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Οίτης / Κινηση Πολιτων Χορτιατη / Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης - ΚΙΠΗ / Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού - Ακ Πλάτωνα – Σεπολίων / Λέσχη Ορειβασίας Χιονοδρομίας Καβάλας / Λιμάνι φιλικό στην πόλη (Πειραιάς) / Μικρογεωγραφίες / Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Κέδρος -Ζυγογιανναίϊκα» (Άγραφα) / Μορφωτικός,Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος Αετοχωρίου το "Πίνοβο" / Νομαδική Αρχιτεκτονική / Όμιλος Φίλων Bουνού και Θάλασσας Μήλου / 'Oμιλος Φίλων Δάσους Λαμίας (ΟΜ.ΦΙ.ΔΑΣ.) / Οικολογική Κίνηση Δράμας / Οικολογική Ομάδα Ροδόπης / Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου / Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων / Οικολογικό Δίκτυο / Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ / ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ / Ομάδα πολιτών για την διάσωση του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη (Εύβοια) / Ομάδα Σώστε την Ήπειρο / Ορειβατικός Σύλλογος Περιηγητών Γουμένισσας  / Ορειβατικός Σύλλογος Σπάτων / Ορειβατικός Φυσιολατρικός Ιατρικός Σύλλογος- Ο.Φ.Ι.Σ. / Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ΟΙΚΟΚΡΗΤΗ / Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων / Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία  / Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΟ) / Πανελλήνιο Σωματείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιτπώσεων Λειτουργίας Αεροδρομίων "Περιβαλλοντική Αρμονία" / Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων / Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας (ΠΕ.Δ.Η.) / Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση-"Καλλιστώ" / Περιβαλλοντική-Πολιτιστική Ένωση Μεσσηνίας / Περιβαλλοντική-Πολιτιστική Ένωση Μεσσηνίας / Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας / Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας / Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής - ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Αττικής / Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ) / Περιβαλλοντικός πολιτιστικός σύλλογος Θεοδωριανιτών Άρτας ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ / Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου / Ποδονίφτης SOS / Ποδονίφτης ρε(ύ)μα κριτικής των καιρών και δράσης  / Πολιτιστική - Περιβαλλοντική Ομάδα ''Οξυγόνο'' / Πολιτιστικός - Περιβαλλοντικός Σύλλογος Βαρνάβα / Πολιτιστικός Σύλλογος απανταχού Λευκκιωτών  ΄΄Η Αγία Παρασκευή΄΄ / Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης / Πολιτιστικός Σύλλογος Μέρωνα Αμαρίου / Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Νεοχωρίου (Δήμος Λίμνης Πλαστήρα) / Προοδευτικός Σύλλογος Μυρσίνης / Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου / Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων / Πρωτοβουλία Αρτας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων / Πρωτοβουλία για ένα λιμάνι που θα συμβιώνει αρμονικά με την πόλη (Ραφήνα) / Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή / Πρωτοβουλία ενάντια στη ''πράσινη ανάπτυξη'' και τα αιολικά στα Γρεβενά / Πρωτοβουλία Ηλείας ενάντια στις εξορύξεις Υ/Α / Πρωτοβουλία κατοίκων Αθήνας για την προστασία των Αγράφων / Πρωτοβουλία Κατοίκων Πεντέλης - Μελισσίων / Πρωτοβουλία κατοίκων Σαμοθράκης "Save Saos" / Πρωτοβουλία Κρήτης ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων / Πρωτοβουλία πολιτών για την διάσωση, προβολή και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδος (Καστέλλι, Κρήτη) / Πρωτοβουλία Πολιτών Κιλκίς ενάντια στις Β. Α. Π. Ε. / Πρωτοβουλία Πολιτών Λευκάδας ενάντια στις εξορύξεις  υδρογονανθράκων / Πρωτοβουλία Ροδόπης/ Ρεματτική- Φορείς και κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων / ΡΟΗ-Πολίτες υπέρ των Ρεμάτων / Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης Πρωτέας / Σπηλαιολογικός Ομιλος Κρήτης / Σύλλογος για την Προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς-ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ / Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων /Σύλλογος Γυναικών Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής (π.Σκουριές) / Σύλλογος Δασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύμης (ΣΔΑΠΠΕ ΚΥΜΗΣ) / Σύλλογος Παλαιοχωριτών Δωριέων Φθιώτιδας / Σύλλογος πεζοπορίας ορειβασίας Τρικάλων (Σ.Π.ΟΡ.Τ) / Σύλλογος Πολυδρόσου / Σύλλογος Προστασίας Βεγορίτιδας / Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά / Σύλλογος Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Τούμπας Θεσσαλονίκης /Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου / Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας / Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) / Σύλλογος Προστασίας του Αράχθου / Συντονισμός Συλλογικοτήτων Αττικής / Συντονιστικό Ρεθύμνου κατά των ΒΑΠΕ / Συντονιστικός Φορέας Προστασίας Υγροτόπου Βουρκάρι Μεγάρων / Συντονιστικό Φορέων και Συλλόγων Ιερισσού ενάντια στις εξορύξεις / Σωματείο "Φίλοι του Πράσινου Θεσσαλονίκης" / Τηνος κατά των ανεμογεννητριών / Το ρόδι / Φίλοι της γης / Φίλοι του Δάσους / Φίλοι του Ερασίνου / Φιλοπρόοδος Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παραλίας Γραμματικού Αττικής – Σέσι «Ο Πάν» / ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ. Κίνηση πολιτών Κρήτης για την κατάργηση του αντι-περιβαλλοντικού νόμου και την προστασία της φύσης / Φυσιολατρική Πεζοπορική Ομάδα Γαλατσίου- ΑΓΧΕΣΜΟΣ (ΦΠΟΓ-ΑΓΧΕΣΜΟΣ) / Cretan Climbing Community / Extiction Rebellion Hellas / Fossil Free Corfu-Κέρκυρα χωρίς ορυκτά καύσιμα / Fridays For Future Greece / Green Balkans - Stara Zagora / Part of the Solution / Save Maleas / SOMA-Διάσπαρτο Ανοιχτό μουσείο Αττικής / SOS Κεντρική Μακεδονία-Κίνηση Πολιτών Λευκός Πύργος / SOS ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ, Πρωτοβουλία Πολιτών Τριφυλίας ενάντια στις εξορύξεις Υ/ Α / SOS ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ / The Climate Collective / Water Warriors, Συνέλευση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του Νερού

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΑγροΟικόΠολις / Αλληλέγγυα Πόλη - Συμμαχία για το Ίλιον / Ανεξάρτητη δημοτική παράταξη Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα  / Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα / Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική / Ανταρσία σε Κυβερνηση - ΕΕ - ΔΝΤ / Ανοιχτοί Ορίζοντες για το Περιστέρι / Αντίσταση και Ανατροπή - Αντικαπιταλιστική Κίνηση Βριλησσίων / ΑΡΑΓΕΣ Μηχανικών (Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση Μηχανικών / Αριστερή Κίνησης Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων (ΑΚΕΑ) / Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης (ΑΜΑΚ) / Δημοτική Κίνηση "ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης" / Δημοτική Κίνηση "Ανυπότακτη Αθήνα"/ Δημοτική Κίνηση "Ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ" /  Δημοτική Κίνηση "Δράση για μια άλλη πόλη" / Δημοτική Κίνηση "Η Πόλη Ανάποδα" / Δημοτική Κινηση Ηράκλειο Ενεργοί πολίτες / Δημοτική Παράταξη Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας / Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών / Δίκτυο Πολιτών Χολαργού - Παπάγου / Εθελοντική Ομάδα Παξών ΑΜΚΕ-Plastic Free Paxos / Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής / Ενωτική Αριστερή Πρωτοβουλία Πολεοδόμων – Χωροτακτών (ΕΑΠ ΠοΧ) / Επιτροπή Αγώνα Ωρωπού / Καμία Ανοχή / Κατάληψη Πάτμου & Καραβία / Κεντρο Μελετης κ Προστασιας της Φυσικης κ Αρχιτεκτονικης Κληρονομιας στο Αιγαιο-Εικονικο Μουσειο Τηνου / Κενό Δίκτυο / Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό / Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη "κόντρα στο ρεύμα" / Κοινά υπο Κατοίκηση / Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "ΜΕΛΙΤΑΚΕΣ" / ΚΟΙΝΣΕΠ Άνω Μεριά Σύρου / Κοινωνικοπολιτιστικό Κέντρο Καρδίτσας / Κόκκινο Νήμα - RedTopia / Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών / Λέσχη Εργασίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Τρικάλων / Παρέα του δάσους / Περιφερειακή Παράταξη "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ" / Πράσινο 'Ιδρυμα "Θεόφραστος" / Πράσινο Κίνημα / Πρωτοβουλία Φοιτητών Δασολογίας & ΦΠ, ΑΠΘ / Σκόρος,κριτική στην κατανάλωση / Σύλλογος Εθελοντών ΟΜΝΕΣ / Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων / Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ/ ΡΠΜ-Οικολόγοι Μηχανικοί-Συνεργαζόμενοι  / Σύνδεσμος για την Ποιότητα Ζωής στα Πατήσια / Συνεταιριστική Κοινότητα Αυτάρκειας, "Από Κοινού" / Cine Σχολειό / Attac Acordem Barcelona / Attac Spain / CADTM International 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS :

Η δημόσια διαβούλευση, το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου “Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας” και τα σχόλια του κοινού

Λιάλιος. Γ, “Σταματήστε τις νομιμοποιήσεις”, Καθημερινή (4/3/2020)

Σύνοψη ΣτΕ 685/2019 Ολομ.: Οικιστικές πυκνώσεις.

Θέσεις - Προτάσεις του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) επί του σχεδίου νόμου “Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”

Ψήφισμα από το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (18/3/2020)

“Περιβαλλοντικές οργανώσεις, μηχανικοί, πανεπιστημιακοί ενάντια στην «κατάργηση» της αδειοδότησης που προωθεί ο Χατζηδάκης”, TVXS (8/4/2020)

 

 

(The Anti Environmental law 4685, voted  on the 5th of May 2020 must not be implemented. We will continue the struggle until it is abolished.)

IMMEDIATE WITHDRAWAL OF THE ANTI-ENVIRONMENTAL BILL TITLED  "MODERNISATION OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION"

The bill, titled "Modernising Environmental Legislation", which the Greek government is feverishly preparing to bring to a vote in a practically closed parliament due to quarantine, should not be allowed to pass, because:

1. It essentially eliminates the protection of Natura 2000 sites and even promotes mining and hydrocarbon mining in nature conservation areas

2. It abolishes the autonomy of the Protected Areas Management Bodies (PAMB)

3. It allows for the destruction of the environment in the name of investment projects at will, by consigning control of Environmental Impact Assessments (EIA) to private entities and by imposing tight deadlines for the required opinions/recommendations of the relevant public service departments

4. It promotes the reckless expansion of industrial Renewable Energy Sources (RES), especially wind, which have already caused environmental degradation and a financial burden on consumers to ensure excessive profits for investors

5. It legalises illegal construction in forestlands and in some cases, within wetlands and streams

6. It simplifies solid waste management procedures and does not take measures against the degradation/deterioration of streams from the uncontrolled disposal of urban and industrial waste within them

7. It violates Constitutional Provisions, European Directives and International Conventions

The current global crisis indicates the immediate need for a change of course in environmental management: We must ensure that the environment is maintained, protected and restored and not allow the goverments to sacrify the environment on the altar of ephemeral economic interests. The multi-bill "Modernisation of Environmental Legislation" is clearly moving in the second direction.

In view of the fact that it is coming to a vote in the midst of an unprecedented situation where as citizens we do not have the right to exercise our basic constitutional/democratic rights, to call for meetings/assemblies, to meet in our collective bodies, to invite rallies, etc. , the whole process of passing a very important bill on all environmental issues can only be classified as undemocratic.

For all the above reasons, we demand the immediate withdrawal of the bill entitled "Modernisation of Environmental Legislation" in its entirety.

 

FURTHER DETAILS FOR THE BILL:

1. It essentially eliminates the protection of Natura 2000 sites and even promotes mining and hydrocarbon mining in nature conservation areas. It introduces land uses that will enable urban sprawl, by creating 4 “scalable” protection zones that allow large investment activities such as mining, tourist and commercial exploitation and unnecessary infrastructure within them.

2. It abolishes the autonomy of the Protected Areas Management Bodies (PAMB). The Protected Areas Management Bodies (PAMB), which were independent scientific/environmental bodies, supervised the protected areas and consulted on their management plans as well as any activities within them, are downgraded by this bill. The bill creates room for a stiff management, shrinking their numbers of these bodies, undermining them and increasing the extent of the areas they supervise. Their responsibilities are concentrated in the Ministry of the Environment, thus abolishing their independence and effectiveness.

3. It allows for the destruction of the environment in the name of investment projects at will, by consigning control of Environmental Impact Assessments (EIA) to private entities and by imposing tight deadlines for the required opinions/recommendations of the relevant public service departments. It establishes the institution of the "private evaluator" of the Environmental Impact Assessment (EIA), turning the whole licensing process into an opaque and perforated procedure. It tightens further the deadlines for the required opinions/recommendations of the pertinent public departments, without giving them the necessary tools to compile them, making their role decorative.

4. It promotes the reckless expansion of industrial Renewable Energy Sources (RES), especially wind, which have already caused environmental degradation and a financial burden on consumers to ensure excessive profits for investors. The abolition of the permit for the production of electricity from RES and the other "facilities" in favour of RES industries, as well as the land use changes in Natura 2000 sites, create faits accomplis before the revision of the Special Spatial Framework for RES that has been unduly delayed and pre-empt the Special Environmental Studies for protected areas

5. It legalises illegal construction in forestlands and in some cases, within wetlands and streams. It restores the legalisation of "residential densities" that have been rejected by The Hellenic Council of State (Symvoulio tis Epikrateias), the Supreme Administrative Court of Greece. Moreover, by maintaining illegal construction and trespassing in the streams it increases the flood risk and makes canalisation "necessary" for water way projects.

6. It simplifies solid waste management procedures and does not take measures against the degradation/deterioration of streams from the uncontrolled disposal of urban and industrial waste within them. It does not ensure the avoidance of illegal unloading of waste in streams and other public/private spaces, which in recent years have turned all peri-urban areas into vast landfills. It abolishes the waste transfer permit, replacing it with a simple entry in a registry. It does not take measures for the illegal disposal of waste in streams.

7. It violates Constitutional Provisions, European Directives and International Conventions. Indicatively: Article 24 of the Greek Constitution, European Directives on the Protection of Habitats and Species 92/43/EEC, for the protection of wild birds 2009/147/EC, on Waters 2000/60, on the Marine Strategy in the Mediterranean 2008/59, Ramsar International Convention on Wetlands, Barcelona Treaty for the Protection of the Mediterranean.

 

THE ABOVE RESOLUTION IS SUPPORTED BY:                               158 environmental movements and collectives. The resolution is also supported by other 50 collectives. The list is dynamic, so if you wish to add your collective in the list, please declare it to amesi.aposyrsi@gmail.com

 

RELATIVE LINKS AVAILABLE ONLY IN GREEK (see above)

 

 

(La legge 4685/ 5-5-2020 contro l'ambiente non dev'essere attuata. Continueremo la lotta finchè non sarà abolita.)

RITIRO IMMEDIATO DEL DISEGNO DI LEGGE CONTRO L’AMBIENTE “MODERNIZZAZIONE DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE”

Il disegno di legge intitolato “Modernizzazione della legislazione ambientale” che il governo greco si sta febbrilmente preparando a portare al voto in un parlamento praticamente chiuso a causa della quarantena non deve passare, perché:

1. Elimina in sostanza la protezione delle aree Natura 2000 e promuove perfino le attività minerarie e l’estrazione di idrocarburi nelle aree naturali protette.

2. Abolisce l’autonomia degli Enti di Gestione delle Aree Protette (Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών  –  ΦΔΠΠ).

3. Consente la distruzione dell’ambiente in nome di qualunque “progetto di investimento” voluto dalle imprese, consegnando il controllo della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a entità private e imponendo scadenze strettissime per le necessarie valutazioni/raccomandazioni degli organi pubblici competenti.

4.  Promuove l’espansione irresponsabile dei grandi impianti industriali di energie rinnovabili (RES), e in particolare di quelli eolici, che per assicurare enormi profitti agli investitori hanno già causato un grave degrado ambientale e oneri economici per i consumatori.

5. Legalizza le costruzioni abusive nelle aree forestali e – in diversi casi – nelle zone umide e nel letto dei corsi d’acqua.

6. Semplifica le procedure di gestione dei rifiuti solidi e non prende misure contro la degradazione/il deterioramento dei corsi d’acqua dovuto allo scarico incontrollato di rifiuti urbani e industriali.

7. Viola disposizioni della Costituzione greca, Direttive Europee e Convenzioni Internazionali.

L'attuale crisi globale indica la necessità immediata di un cambio di rotta nella gestione ambientale: dobbiamo prenderci cura della conservazione, della protezione e del risanamento dell'ambiente e non dobbiamo permettere ai governi di sacrificarlo sull'altare di interessi economici “effimeri”. Il disegno di legge “Modernizzazione della legislazione ambientale”, al contrario, va chiaramente in questa seconda direzione.

Considerato che questo importantissimo Ddl concernente tutti i temi ambientali verrà votato in una situazione senza precedenti, in cui come cittadine/i non abbiamo il diritto di esercitare i nostri basilari diritti costituzionali/democratici, di convocare incontri/assemblee, di riunire i nostri organismi collettivi, di indire manifestazioni, etc., l’intero processo di approvazione che lo riguarda può essere definito solo come antidemocratico.

Per tutti questi motivi chiediamo che venga immediatamente e integralmente ritirato.

 

MAGGIORI DETTAGLI SUL DDL:

1. Elimina in sostanza la protezione delle aree Natura 2000 e promuove al loro interno perfino attività minerarie e estrazione di idrocarburi. Attraverso la creazione di 4 tipologie di aree con differenti livelli di protezione il Ddl introduce usi del suolo che favoriranno l’espansione dell’urbanizzazione e consentiranno la realizzazione di grandi progetti di investimento e sfruttamento nei settori estrattivo, turistico e commerciale, nonché la costruzione al loro interno di infrastrutture altrimenti non necessarie.

2. Abolisce l’autonomia degli Enti di Gestione delle Aree Protette (Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών  –  ΦΔΠΠ). Gli Enti di Gestione delle Aree Protette, organismi scientifici/ambientali indipendenti che le supervisionavano e venivano consultati riguardo ai piani di gestione e a ogni attività prevista al loro interno, vengono degradati da questo disegno di legge che introduce modalità di gestione più rigide, ne riduce il numero e aumenta la dimensione delle aree di loro competenza. 

3. Consente la distruzione dell’ambiente in nome di qualunque “progetto di investimento” voluto dalle imprese, consegnando il controllo della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a entità private e imponendo scadenze strettissime per le necessarie valutazioni/raccomandazioni degli organi pubblici competenti. Il Ddl stabilisce la creazione di “valutatori privati” delle VIA, rendendo l’intero processo di concessione delle licenze una procedura opaca e lacunosa. Inoltre, riduce  i tempi  per la formulazione dei pareri degli organi competenti senza fornire loro gli strumenti necessari per elaborarli, rendendo così il loro ruolo puramente “decorativo”/formale.

4. Promuove l’espansione irresponsabile dei grandi impianti industriali di energie rinnovabili (RES), e in particolare di quelli eolici, che per assicurare enormi profitti agli investitori hanno già causato degrado ambientale e oneri economici per i consumatori. L’abolizione dell’autorizzazione necessaria per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le altre “facilitazioni” introdotte a favore delle imprese, così come i cambiamenti nell’uso dei siti della rete Natura 2000, mettono la revisione del Quadro Territoriale Speciale per le RES – che è stato fino a oggi indebitamente rimandato – davanti a un “fatto compiuto”, superando – rendendoli inutili – gli Studi Ambientali Speciali che avrebbero dovuto essere predisposti per le aree protette.

5. Legalizza le costruzioni abusive nelle aree forestali e – in diversi casi – nelle zone umide e nel letto dei corsi d’acqua. Ripristina i criteri di “densità abitativa” respinti dal Consiglio di Stato Greco (Symvoulio tis Epikrateias), la Corte Suprema Amministrativa. Inoltre, regolarizzando le costruzioni illegali ubicate ai bordi o all’interno del letto dei corsi d’acqua aumenta il rischio di inondazioni e rende “necessari” progetti di canalizzazione delle vie d’acqua.

6. Semplifica le procedure di gestione dei rifiuti solidi e non prende misure contro la degradazione/il deterioramento dei corsi d’acqua dovuto allo scarico incontrollato di rifiuti urbani e industriali. Non garantisce l’eliminazione degli scarichi illegali di rifiuti nei corsi d'acqua e in altri spazi pubblici/privati, che negli ultimi anni hanno fatto di tutte le aree periurbane delle grandi discariche. Abolisce la necessità di ottenere un’autorizzazione per il trasferimento dei rifiuti, sostituendola con una semplice notifica in un registro. Non adotta misure per lo smaltimento dei rifiuti scaricati illegalmente nel letto dei corsi d’acqua.

7. Viola disposizioni della Costituzione greca, Direttive Europee e Convenzioni Internazionali. Ad esempio, contravviene: all’Articolo 24 della Costituzione Greca, alla Direttive Europee “Habitat” (92/43/EEC,) “Uccelli” (2009/147/EC), “Acque” (2000/60) e “Strategia Marina” per il Mediterraneo (2008/59), alla Convenzione Internazionale di Ramsar sulle Zone Umide, al Trattato di Barcellona per la Protezione del Mar Mediterraneo.

 

LA CAMPAGNA  È  STATA PROMOSSA DA 158 MOVIMENTI E COLLETTIVI AMBIENTALISTI GRECI, ED  È SOSTENUTA ANCHE DA ALTRI 50 COLLETTIVI (l’elenco è riportato in coda alla versione greca del testo).

 

La raccolta delle sottoscrizioni è ancora in corso: per aderire a titolo collettivo mandate una email a amesi.aposyrsi@gmail.com

Support now
Signatures: 26,164Next Goal: 35,000
Support now

Decision Makers

  • Κωστής Χατζηδάκης / Kostis XatzidakisΥπουργός Περιβάλλοντος / Minister of Environment and Energy
  • Κυριάκος Μητσοτάκης /Kyriakos MitsotakisΠρωθυπουργός της Ελλάδας/Prime Minister of Greece