Να ακυρωθεί η καταστροφική χαλάρωση του νόμου για τα αμπελοπούλλια

Να ακυρωθεί η καταστροφική χαλάρωση του νόμου για τα αμπελοπούλλια

Started
December 17, 2020
Petition to
Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής and 11 others
Petition Closed
This petition had 13,753 supporters

Why this petition matters

Started by BirdLife Cyprus

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2020, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε μια νέα τροποποίηση του νόμου περί προστασίας και διαχείρισης των άγριων πουλιών που ισοδυναμεί με σοβαρή χαλάρωση του νόμου και υποσκάπτει τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία 20 χρόνια στην Κύπρο για την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών από την παράνομη θανάτωση.

Με την πρόσφατη ψήφιση του νόμου, το εξώδικο πρόστιμο για το αδίκημα της παράνομης θανάτωσης (με κυνηγετικό όπλο ή ξόβεργα) μέχρι και 50 πουλιών από μια λίστα που περιλαμβάνει 14 προστατευόμενα μη-θηρεύσιμα είδη έχει μειωθεί από 2000 ευρώ σε μόλις 200 ευρώ! Τα είδη αυτά «τυχαίνει» να αποτελούν διαχρονικά τον κύριο στόχο παγιδευτών και λαθροθήρων, γνωστά και ως αμπελοπούλλια.

Ο παραλογισμός του νέου νόμου

Η πρόταση για μείωση του προστίμου ήρθε στο τραπέζι μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με τον ισχυρισμό ότι τα υψηλά, κατά την άποψή της, πρόστιμα δεν είναι εφαρμόσιμα και ότι με ένα χαμηλότερο πρόστιμο θα γίνεται αποτελεσματικότερη πάταξη. Εύλογα διερωτόμαστε λοιπόν, αν όντως υπήρχε πρόβλημα πάταξης με τα υφιστάμενα πρόστιμα, γιατί προτάθηκε μείωση προστίμου μόνο για το συγκεκριμένο αδίκημα και για τα συγκεκριμένα είδη;

Με τα νέα αυτά δεδομένα, παραθέτουμε πιο κάτω κάποια απλά σενάρια εξώδικης ρύθμισης που φανερώνουν τον παραλογισμό της εν λόγω απόφασης και τις «διακρίσεις» συγκεκριμένων, και καθόλου τυχαίων, ειδών στον νέο νόμο:

  • Παράνομη χρήση διχτύου και θήρευση 1 πουλιού από αυτά τα 14 είδη (ή οποιουδήποτε άλλου είδους πουλιού) με δίχτυα – €3000 
  • Παράνομη χρήση ξοβέργων και θήρευση μέχρι 50 πουλιών από αυτά τα 14 είδη με ξόβεργα – €400
  • Παράνομη θήρευση μέχρι 50 πουλιών από τα 14 είδη με κυνηγετικό όπλο – €200

Είναι ξεκάθαρο ότι η μείωση του προστίμου αυτού για αυτά τα 14 είδη στόχο των παγιδευτών και λαθροθήρων ισοδυναμεί με χαλάρωση του νόμου και εξυπηρετεί και προωθεί την παράνομη θήρευση τόσο με ξόβεργα όσο και με κυνηγετικό όπλο. Οι παραβάτες πλέον θα την γλυτώνουν φτηνά με ένα πρόστιμο-χάδι.

Τι ζητούμε:

Να ακυρωθεί άμεσα αυτή η επαίσχυντη τροποποίηση και να αποκατασταθεί το πρόστιμο στα 2000 ευρώ, τόσο για ξόβεργα όσο και με κυνηγετικό όπλο, και για όλα τα είδη ανεξαίρετως, όπως προνοεί για τα υπόλοιπα αδικήματα λαθροθηρίας ο σχετικός νόμος περί προστασίας των άγριων πουλιών. 

Αρμόδιο Υπουργείο, Βουλευτές και Κόμματα καλούνται να επαναφέρουν τις αποτρεπτικές και αποτελεσματικές ποινές -χωρίς εξαιρέσεις- μέσω νέας τροποποίησης του νόμου.

Η παράνομη παγίδευση πουλιών στην Κύπρο

Η παγίδευση πουλιών με δίχτυα και ξόβεργα είναι μια καταστροφική και μη επιλεκτική πρακτική που επηρεάζει περισσότερα από 150 είδη πουλιών, κυρίως μεταναστευτικά. Η κύρια εποχή παγίδευσης είναι το φθινόπωρο, όπου, σύμφωνα με τις καταγραφές πεδίου από το πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης του BirdLife Cyprus εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά θανατώνονται παράνομα. Τα τελευταία χρόνια καταγράφηκε μείωση στα επίπεδα παγίδευσης, ειδικά με τη χρήση διχτύων. Δυστυχώς η νέα αυτή τροποποίηση του νόμου όμως αποτελεί σοβαρή οπισθοδρόμηση και υπονομεύει 20 χρόνια προσπαθειών για τη διατήρηση και την προστασία της πτηνοπανίδας.

Τα 14 είδη πουλιών

Τα 14 είδη πουλιών της λίστας είναι: Αμπελοπούλλι (Sylvia atricapilla), Μελισσοφάγος (Merops apiaster), Σπίνος (Fringilla coelebs), Σπουργίτης ο ισπανικός (Passer hispaniolensis), Σπιτοσπουργίτης (Στρούθος) (Passer domesticus), Κοκκινολαίμης (Κοτσιηνοπούππουφος) (Erithacus rubecula), Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis), Στακτομυγοχάφτης (Muscicapa striata), Μουγιαννούην (Phylloscopus collybita), Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus), Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus), Βουρλοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus), Μουγιαννούην (Cettia cetti), Συκοφάγος (Φλορκός ή Κλορκός) (Oriolus oriolus).

--

Call for the annulment of relaxation of bird protection law

In early December, a serious relaxation of bird protection law was voted through by the House of Representatives, undermining a 20-year effort to protect migratory songbirds from being illegally killed in Cyprus.

With this recent law amendment, the on-the-spot fine for the offence of illegal killing (using limesticks or a shotgun) of up to 50 birds on a list of 14 protected non-game species was reduced from €2000 to €200 only. These 14 songbird species “happen” to be the target-species of trappers and poachers, also known as “ambelopoulia”.

The absurdity of the new law

The proposal to reduce the fine was tabled by the Game and Fauna Service, who claimed that higher fines were not enforceable and that a lower fine would be more “effective”. We have to ask: if there was indeed a problem with enforcement of the existing (higher) fines, why was the proposal only for this specific offence (limesticks/shooting) and for only these specific species?

It is clear as day that reducing the fine for these 14 target-species constitutes a relaxation of the law and encourages the illegal killing of birds with limesticks or a shotgun. Offenders will essentially be getting nothing more than a “slap on the wrist”.

What we are asking for:

We demand the reversal of this terrible law amendment and restoration of the €2000 fine, for the illegal killing of birds with either limesticks or a shotgun and without any exceptions concerning specific bird species, as is foreseen by the relevant bird protection law for other illegal bird killing offences.

We call upon the competent Ministry, MPs and their Parties to restore strict and effective fines - without any exceptions - through a new law amendment.

Background: the trapping problem

Bird trapping with mist nets and limesticks is a damaging and non-selective practice that affects over 150 species of birds, mostly migratory. The main killing season is autumn, when, according to BirdLife Cyprus’ systematic monitoring programme, hundreds of thousands of birds are illegally killed to be sold as illegal but highly lucrative ambelopoulia "delicacies". These past few years there has been a reduction in bird trapping levels, especially concerning trapping with mist-nets. Unfortunately, this new law amendment constitutes a serious step backwards and undermines 20 years of conservation work.

Petition Closed

This petition had 13,753 supporters

Share this petition

Decision Makers

  • κ. Νίκος ΝουρήςΥπουργός Εσωτερικών
  • κα. Στέφη ΔράκουΥπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
  • κα. Αννίτα ΔημητρίουΠρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων
  • κ. Αβέρωφ ΝεοφύτουΔΗΣΥ
  • κ. Άντρος ΚυπριανούΑΚΕΛ