Μείωση των μαθητών ανά τμήμα

Μείωση των μαθητών ανά τμήμα

Started
October 3, 2020
Petition to
Κυβέρνηση
Signatures: 722Next Goal: 1,000
Support now

Why this petition matters

Started by Eirini Aplada

Η υγεία μας είναι πάνω από όλα! Ζητούμε:

- ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα να ορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν της αίθουσας 

-αντίστοιχες προσλήψεις καθηγητών

- προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας 

- άμεση αποστολή ειδών καθαριότητας στα σχολεία

-καμία αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο διαρκεί η πανδημία (πχ τράπεζα θεμάτων) 

-καμία αλλαγή στο θέμα της στράτευσης 

Support now
Signatures: 722Next Goal: 1,000
Support now