Μείωση των μαθητών ανά τμήμα

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Eirini Aplada started this petition to Κυβέρνηση

Η υγεία μας είναι πάνω από όλα! Ζητούμε:

- ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα να ορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν της αίθουσας 

-αντίστοιχες προσλήψεις καθηγητών

- προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας 

- άμεση αποστολή ειδών καθαριότητας στα σχολεία

-καμία αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο διαρκεί η πανδημία (πχ τράπεζα θεμάτων) 

-καμία αλλαγή στο θέμα της στράτευσης 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!