Κατά της διαφθοράς, δικαστές που συμμορφώνονται με το νόμο

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).


Sign this petition and be the first to add your comment.