Ζητάμε την απαγόρευση αλιείας όλων των ειδών καρχαριών στην Ελλάδα.

Ζητάμε την απαγόρευση αλιείας όλων των ειδών καρχαριών στην Ελλάδα.

Started
April 22, 2023
Petition to
Υπουργείο Περιβάλλοντος and
Signatures: 426Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Οι καρχαρίες είναι ένα από τα σημαντικότερους θηρευτές στις θάλασσες και τους ωκεανούς μας, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, οι πληθυσμοί των καρχαριών παγκοσμίως απειλούνται λόγω της υπεραλίευσης και της καταστροφής των ενδιαιτημάτων τους. Στην Μεσόγειο πάνω από τα μισά είδη καρχαριών και σαλαχιών απειλούνται με εξαφάνιση. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες όπου η αλιεία  των περισσότερων ειδών καρχαριών εξακολουθεί να επιτρέπεται, παρά το γεγονός ότι πολλά είδη καρχαριών κινδυνεύουν ή απειλούνται.

Τι συμβαίνει σήμερα όμως στην Ελλάδα;

  • Καθημερινή πώληση προστατευόμενων ειδών καρχαριών, όπως εξαβράγχιοι καρχαρίες, γαλέοι δροσίτες, μάκο και άλλα είδη.
  • Τουλάχιστον 56% των καρχαριών πωλούνται με λανθασμένη σήμανση σαν άλλο είδος. Έτσι βλέπουμε προστατευόμενα είδη να πωλούνται κυρίως σαν γαλέοι ή σκυλόψαρα.
  • Ενώ οι νομοθεσίες και οι ευρωπαϊκές οδηγίες απαγορεύουν κάποια είδη να πωληθούν, αυτά καταλήγουν σε ιχθυαγορές, ιχθυοπωλεία, ταβέρνες, κλπ με την σφραγίδα των αρχών (όπως π.χ. λιμενικές αρχές).
  • Πλήρη άγνοια από ψαράδες και λιμενικές αρχές στην σωστή αναγνώριση ειδών των καρχαριών και την νομοθεσία γύρω από αυτούς.

Εμείς, οι υπογράφοντες, πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση για την προστασία αυτών των υπέροχων και πολύ σημαντικών πλασμάτων για το οικοσύστημα, αλλά και τη διασφάλιση της επιβίωσής τους.

Οι αρνητικές επιπτώσεις της αλιείας καρχαριών επεκτείνονται πέρα από την απώλεια μεμονωμένων καρχαριών. Η απομάκρυνση των καρχαριών από τα θαλάσσια οικοσυστήματα μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπίες που επηρεάζουν ολόκληρο το τροφικό πλέγμα, με αποτέλεσμα την απώλεια της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών του οικοσυστήματος στις οποίες βασίζονται οι άνθρωποι.

Σε μια χώρα όπως την Ελλάδα που εξαρτόμαστε από την αλιεία σαν εργασία αλλά και τους θαλάσσιους οργανισμός (όπως ψάρια) για την τροφή μας, είναι αναγκαίο να προστατευτούν οι καρχαρίες περισσότερο από ποτέ.

Πιστεύουμε ότι η απαγόρευση της αλιείας καρχαριών στην Ελλάδα δεν είναι μόνο το σωστό για το περιβάλλον, αλλά και μια υπεύθυνη και ηθική απόφαση που θα ωφελήσει τις μελλοντικές γενιές. Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προστασία των καρχαριών και να συμβάλει στην προστασία αυτών των υπέροχων πλασμάτων πριν να είναι πολύ αργά. Όπως ήρθε και η ώρα ώστε η Ελλάδα να πρωτοστατήσει και να είναι η πρώτη χώρα σε όλη την Ε.Ε. που θα απαγορεύεται πλήρως η αλιεία οποιουδήποτε είδος καρχαρία (σκυλόψαρα, γαλέοι, κ.α.). 

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για την απαγόρευση κάθε αλιείας καρχαριών στα ελληνικά ύδατα και να εφαρμόσει βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές που θέτουν ως προτεραιότητα τη διατήρηση των πληθυσμών των καρχαριών. Ελάτε μαζί μας στον αγώνα μας για να σώσουμε τους καρχαρίες μας και να εξασφαλίσουμε ένα υγιές μέλλον για τις θάλασσες μας, όπως μας αξίζει.

 

Support now
Signatures: 426Next Goal: 500
Support now