Μετονομασία δρόμου μπροστά από Λήδρα Πάλας σε Οδό Κωστή Αχνιώτη

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Turkish text follow

Ο Κωστής Αχνιώτης υπήρξε ένας πολίτης της Λευκωσίας που όχι μόνο αγάπησε την πόλη του με πάθος ως δημότης, αλλά και σε όλο τον δημόσιο βίο, πρόσφερε στην οικοδόμηση της εικόνας και της πραγματικότητας μιας Λευκωσίας, η οποία θα συγκρατούσε μαζί τα διάφορα στοιχεία του παρελθόντος της σε μια πλουραλιστική ενότητα. Η δημιουργία του ιστορικού, για τα ρεύματα που χαρακτήρισαν το πολιτισμικό κλίμα της πόλης, περιοδικού «Εντός των Τειχών» τη δεκαετία του 1980, καθώς η εντός των τειχών πόλη μεταμορφωνόταν, εξέφραζε αυτή την προσπάθειά του η οποία συνεχίστηκε και μετέπειτα με διάφορες ποικίλες δράσεις.

Ο Κωστής Αχνιώτης υπήρξε ένας ενεργός πολίτης της κοινωνίας, ο οποίος αγωνίστηκε με ανιδιοτέλεια για τα κοινά, είτε αυτά αφορούσαν πολιτιστικά δεδομένα, είτε πολιτικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ιδιαίτερα οικολογικά. Σε αυτό το πλαίσιο, τιμώντας ένα τέτοιο άτομο, τιμάται ο ακτιβισμός στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών για το κοινό καλό.

Το πιο σημαντικό του έργο, για το οποίο δικαιολογείται και η απόδοση του ονόματός του, είναι η συνεισφορά του στην προσπάθεια βελτίωσης της σχέσης των δυο κοινοτήτων και της δημιουργίας κλίματος επανένωσης της χώρας, της πόλης, και της κοινωνίας. Από το 1989, όταν με δική του πρωτοβουλία έγινε η ιστορική συνάντηση μελών και ακτιβιστών των δυο κοινοτήτων στο Βερολίνο, μέχρι τις επόμενες προσπάθειές του, είτε εκδοτικά είτε πρακτικά, όπως η συμμετοχή με ομιλίες του σε τουρκοκυπριακές εκδηλώσεις την περίοδο μετά το  2000, ο Κωστής Αχνιώτης υπήρξε ένα ζωντανό σύμβολο της άρνησης του διαχωρισμού και του αγώνα για την ενωμένη Λευκωσία και την ενωμένη Κύπρο, όπου το διαφορετικό θα είναι σεβαστό στην ολότητά του.

 

Kostis Ahniotis yalnızca yaşadığı Lefkoşa şehrini tutkuyla seven bir sakin değil, aynı zamanda tüm kamusal yaşama, geçmişin birbirinden farklı unsurlarını çoğulcu bir bütünlükte bir arada tutan Lefkoşa’nın görünümünün ve gerçekliğinin inşa edilmesine katkı sağlayan bir vatandaştı.

1980’li yıllarda Surlariçi’nin değişime uğradığı bir dönemde, (şehrin kültürel ortamını karakterize eden akımları içeren) “Surlariçi” adlı tarih dergisinin oluşumu, daha sonraları ise gerçekleştirdiği diğer etkinlikler onun bu yönde gösterdiği çabalarının bir göstergesiydi.  

Ayrıca Kostis Ahniotis, karşılık beklemeden gerek kültürel gerekse insan hakları gibi siyasi konularda, özellikle de ekoloji alanında ortak çıkarlar doğrultusunda çaba sarf etmiş aktif bir sivil toplum üyesiydi. Bu bağlamda, böylesi bir kişiyi anarken aynı zamanda sivil toplumun ortak çıkarları çerçevesindeki aktivizm de anılmalıdır.

Onun isminin bir caddeye verilmesini hak edecek en önemli katkıdan biri de iki toplum arasındaki ilişkilerin iyileşme çabasına ve ülkesinin, şehrinin ve toplumun yeniden birleşmesi ortamının oluşmasına olan katkısıdır.

Kostis Ahniotis’in 1989 yılında  kendi girişimleriyle iki toplumdan aktivistlerin Berlin’deki tarihi buluşması gerçekleştirmesi ve bunun yanı sıra  gerek yazılı  (“Hade”, “Eks İparhis”, “Kalemi” dergileri aracılığıyla) gerekse pratik olarak (2000 yılından sonraki dönemde Kıbrıstürk etkinliklerinde konuşmalarıyla katılımıyla) birleşik Lefkoşa ve birleşik Kıbrıs için ayrımcılık karşıtı bir mücadelenin canlı  sembolü olmuştur.

 Today: Πρωτοβουλία Πολιτών για Μετονομασία Δρόμου σε Οδό Κωστή Αχνιώτη is counting on you

Πρωτοβουλία Πολιτών για Μετονομασία Δρόμου σε Οδό Κωστή Αχνιώτη needs your help with “Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας: Μετονομασία δρόμου μπροστά από Λήδρα Πάλας σε Οδό Κωστή Αχνιώτη”. Join Πρωτοβουλία Πολιτών για Μετονομασία Δρόμου σε Οδό Κωστή Αχνιώτη and 1,610 supporters today.