Αλλαγή του πιλοτικού προγράμματος Μωβ Σακούλας του Δήμου Αγλαντζιάς

Αλλαγή του πιλοτικού προγράμματος Μωβ Σακούλας του Δήμου Αγλαντζιάς

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Christos Constantinides started this petition to Δήμος Αγλαντζιάς

Ζητούμε τερματισμό η αλλαγή μέσω διαλόγου με τους δημότες, του πιλοτικού προγράμματος της Μωβ Σακούλας από τον Δήμο Αγλαντζιάς.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Δήμος προχώρησε στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος χωρίς να διαβουλευτεί με τους δημότες του και χωρίς να εισακούσει τις ανησυχίες και τις προτάσεις αυτών.

Είναι κατανοητό ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο θέμα των σκυβάλων και της ανακύκλωσης και οι δημότες θέλουν όσο και ο Δήμος να γίνει αυτό. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, πως πρέπει να επωμιστούν επιπλέον κόστος στη διαχείριση τους. 

Θα θέλαμε, τέλος, να τονίσουμε πως στο διάλογο μας με τον Δήμο Αγλαντζιάς θα επιδιώξουμε να βρεθούν λύσεις που να μοιράζουν το βάρος ισομερώς αλλά και θα απαιτήσουμε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια για την όλη διαδικασία. 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!