Αλλαγή του πιλοτικού προγράμματος Μωβ Σακούλας του Δήμου Αγλαντζιάς

Αλλαγή του πιλοτικού προγράμματος Μωβ Σακούλας του Δήμου Αγλαντζιάς

Started
July 5, 2020
Petition to
Δήμος Αγλαντζιάς
Signatures: 41Next Goal: 50
Support now

Why this petition matters

Ζητούμε τερματισμό η αλλαγή μέσω διαλόγου με τους δημότες, του πιλοτικού προγράμματος της Μωβ Σακούλας από τον Δήμο Αγλαντζιάς.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Δήμος προχώρησε στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος χωρίς να διαβουλευτεί με τους δημότες του και χωρίς να εισακούσει τις ανησυχίες και τις προτάσεις αυτών.

Είναι κατανοητό ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο θέμα των σκυβάλων και της ανακύκλωσης και οι δημότες θέλουν όσο και ο Δήμος να γίνει αυτό. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, πως πρέπει να επωμιστούν επιπλέον κόστος στη διαχείριση τους. 

Θα θέλαμε, τέλος, να τονίσουμε πως στο διάλογο μας με τον Δήμο Αγλαντζιάς θα επιδιώξουμε να βρεθούν λύσεις που να μοιράζουν το βάρος ισομερώς αλλά και θα απαιτήσουμε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια για την όλη διαδικασία. 

Support now
Signatures: 41Next Goal: 50
Support now