Για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, κυρίαρχη και δημοκρατική #moreEUROPEnow #toFedEU

Για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, κυρίαρχη και δημοκρατική #moreEUROPEnow #toFedEU

0 hanno firmato. Arriviamo a 2.500.
Più firme aiuteranno questa petizione a ottenere una risposta da parte del decisore. Aiuta a portare questa petizione a 2.500 firme!
Union of European Federalists UEF Secretariat ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a ο κ. Guy Verhofstadt, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου e a

Versione italiana | English version | Version française | Deutsche Version 

----------------

Υπό το φως της επιστροφής του πολέμου στην Ευρώπη, η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης προσφέρει την ευκαιρία για την εισαγωγή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων των συνθηκών για τη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής Ένωσης. 

Ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη. Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα της ιστορίας μας, την οποία ουδέποτε θα θέλαμε να ζήσουμε ξανά, στεκόμαστε στο πλευρό του ουκρανικού λαού. 

Η επιστροφή του δαιμονικού προσώπου του εθνικισμού είναι επίσης για εμάς τους Ευρωπαίους μια υπενθύμιση – ορόσημο, ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα, το οποίο γεννήθηκε ακριβώς για να αποτρέψει ξανά τον πόλεμο και τον δεσποτισμό στην Ευρώπη. 

Αυτή τη στιγμή, η ΕΕ επιδεικνύει ενότητα και αποφασιστικότητα ενώπιον της δραματικής κοινής απειλής. Αλλά για ακόμη μια φορά η δύναμή της βρίσκεται στην αντίδραση και όχι στη δράση. Η ΕΕ δεν διαθέτει πραγματικές αρμοδιότητες στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, στην αμυντική πολιτική, στη βιομηχανική και ενεργειακή πολιτική και, με μια λέξη, δεν είναι πολιτικά εξοπλισμένη για να ενεργήσει αποτελεσματικά. Ακόμη και η οικονομική της ένωση είναι ημιτελής, αφού δεν έχουμε μια δημοσιονομική ένωση και έναν ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. 

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης γεννήθηκε ως ένα πείραμα υπερεθνικής δημοκρατίας, προκειμένου να καταστήσει άμεση τη συμμετοχή των πολιτών και να συμβάλλει στην ανάδυσης μιας γνήσιας ευρωπαϊκής πολιτικής συζήτησης για το μέλλον της ΕΕ. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν, με την υπογραφή κοινής δήλωσης, να δώσουν συγκεκριμένη συνέχεια στα αιτήματα των πολιτών, όπως αυτά διατυπώθηκαν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και μέσω των συστάσεων στις οποίες κατέληξαν οι συνεδριάσεις των πολιτών, χωρίς προκαταλήψεις.

Πολύ περισσότερο σήμερα, σε αυτήντη δραματική στιγμή, οφείλουμε να τηρήσουμε αυτήν την υπόσχεση και να σεβαστούμε τη βούληση των πολιτών, η οποία έχει καταστεί πολύ σαφής: περισσότερη ευρωπαϊκή δημοκρατία, καθορισμός της πολιτικής της ΕΕ μέσω δημοκρατικών μηχανισμών και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ικανότητα δράσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ως επιβεβαίωση, οι ομοσπονδιακές ιδέες εμφανίστηκαν πολύ ξεκάθαρα στην πλατφόρμα, κατά προτεραιότητα στους αντίστοιχους τομείς:

  • Ευρωπαϊκή Δημοκρατία: Ισχυρότερη μαζί: μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, 
  • Μια ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και απασχόληση: Να κάνουμε τον προϋπολογισμό της ΕΕ να λειτουργεί για τους Ευρωπαίους: μια Δημοσιονομική Ένωση
  • Άλλες ιδέες: Για μια ευρωπαϊκή κυριαρχία: οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις). 

Ως εκ τούτου, καλούμε το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Διάσκεψης, τους προέδρους των ομάδων εργασίας, τα μέλη της Ολομέλειας και τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούνται στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, να σεβαστούν τη βούληση των πολιτών. 

Ακόμη περισσότερο, σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να προσαρμόσει τα θεσμικά της όργανα απέναντι στις δραματικές νέες προκλήσεις που επιφέρει η επιθετικότητα της Ρωσίας, χρειάζεται να τονίσουμε στα Συμπεράσματα της Διάσκεψης:

1. Την ανάγκη για συγκεκριμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής πολιτικής ένωσης. 

2. Το αίτημα για σύγκληση Συνέλευσης για τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών. 

Η Διάσκεψη οφείλει να είναι ικανή να αρθεί στο ύψος των δραματικών στιγμών που διανύουμε. Ενόψει της επιστροφής του πολέμου, δεν μπορούμε να αναβάλουμε άλλο την έναρξη της οικοδόμησης μιας κυρίαρχης, δημοκρατικής, ομοσπονδιακής Ένωσης. 

 

Ένωση Ευρωπαϊκών Φεντεραλιστών (UEF) e νέοι ευρωπαίοι φεντεραλιστές (JEF)

0 hanno firmato. Arriviamo a 2.500.
Più firme aiuteranno questa petizione a ottenere una risposta da parte del decisore. Aiuta a portare questa petizione a 2.500 firme!