Απαιτώ δημοψήφισμα για τη «ΔΙΖΩΝΙΚΗ» ─ I demand a referendum on «BIZONALITY»

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Διότι μόνο μέσω της δημοκρατικής διαδικασίας ενός δημοψηφίσματος θα μπορούσε να απονομιμοποιηθεί τελεσίδικα η προσπάθεια εξεύρεσης νομιμοφανούς μεν, αλλά άκρως απαράδεκτης, διχοτομικής και ρατσιστικής λύσης επί της καινοφανούς "διζωνικής" βάσης 

For the reason that only the democratic process of a referendum could categorically delegitimize the attempt to find an ostensibly valid, albeit outright unacceptable, divisive and racist solution on the unprecedented "bizonal" basis