Απαιτήστε την προστασία των ιπποειδών στην Ελλάδα/ Demand protection of equines in Greece

Απαιτήστε την προστασία των ιπποειδών στην Ελλάδα/ Demand protection of equines in Greece

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

Ενώστε την φωνή σας με την δική μας για να εφαρμόσει ΤΩΡΑ η Ελλάδα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ταυτοποίηση και καταγραφή των ιπποειδών

Tell the Greek Government to proceed NOW with the identification and registration of equines

English below

Κανείς δεν γνωρίζει πόσα άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια υπάρχουν στην Ελλάδα, που ζουν, πως ζουν, πότε και πως αλλάζουν χέρια και που καταλήγουν. Αυτό συμβαίνει γιατί η Ελλάδα δεν εφαρμόζει τον Ενωσιακό Κανονισμό που απαιτεί να είναι τα ιπποειδή ταυτοποιημένα και καταγεγραμμένα, και είναι υποχρεωτικός σε όλη την Ευρώπη από το 2008. Χωρίς ταυτοποίηση και καταγραφή σε μητρώα, τα ιπποειδή παραμένουν όλη τους την ζωή ανώνυμα, εκτεθειμένα σε ακραία κακομεταχείριση και την άνευ ορίων εκμετάλλευση (παράνομη εμπορία και διακίνηση, παράνομες χρήσεις και σφαγές). Παράλληλα, η ανωνυμία καθιστά αδύνατον τον έλεγχο των μεταδιδόμενων λοιμωδών νοσημάτων. 


Χρησιμοποιώντας την μια δικαιολογία μετά την άλλη, η Ελλαδα αποφεύγει εδώ και 14 χρόνια να συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ιπποειδή, η οποία προβλέπει την υποχρεωτική ταυτοποίηση και καταγραφή όλων των ιπποειδών. 

Ως οργάνωση προστασίας των ιπποειδών, είμαστε εξαιρετικά προβληματισμένοι με το γεγονός ότι η Ελλάδα ούτε εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα ιπποειδή, ούτε διαθέτει δική της εθνική νομοθεσία για την προστασία τους. Σαν αυτό να μην ήταν αρκετό, ο νέος νόμος για τα ζώα συντροφιάς που ψηφίστηκε το 2021 αφαιρεί την δυνατότητα να θεωρηθούν τα ιπποειδή ζώα συντροφιάς, αφήνοντας τα ακόμα πιο απροστάτευτα στην κακοποίηση και εγκατάλειψη. 

Σε κάθε περίπτωση η σήμανση και η καταγραφή των ιπποειδών αποτελεί υποχρέωση της Χώρας από το 2008 και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην εφαρμόζεται στην Ελλάδα. 

Βάλε τέλος στην ασυδοσία που περιβάλλει την μεταχείριση των ιπποειδών. Πες στον Έλληνα Πρωθυπουργό να προχωρήσει την σήμανση και την καταγραφή των ιπποειδών ΤΩΡΑ. 

Το αίτημα θα παραδοθεί στους:

Πρωθυπουργό, 

Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων

English text

Nobody knows how many horses, donkeys and mules there are in Greece, where they live, under what conditions, when and how they change ownership and how their life ends. This happens because Greece does not comply with the European Regulation which, since 2008, mandates that all equines in Europe be identified and registered. Unidentified and uregistered equines are by definition anonymous and this anonymity allows unrestrained exploitation (illegal trade and trafficking/illegal uses and killing) and endless abuse. It also renders any control of transmissible infectious diseases, virtually impossible. 

Using one justification after another, Greece has avoided for 14 years to comply with the European legislation on equines, which mandates that every equine be identified and registered. 

As an Equine Protection Charity, we are extremely preoccupied with the fact that Greece does not apply the European Regulations for equines, nor has any national legislation for their protection. To make things worse, a piece of legislation voted in 2021 establishes that equines can no longer  be owned as companion animals, in effect stripping them of the only possibility to be granted some protection and leaving them even more exposed to abandonment and abuse.

In any case, the identification and registration of equines is mandatory for all members states since 2008 and there is no justification for Greece not to comply. 

Put an end to the unaccountability surrounding the treatment of equines. Tell the Greek government to proceed with the identification and registration of equines NOW. 

The petition will be delivered to:


The Prime Minister of Greece 

The President of the Hellenic Republic 

The Minister of Rural Development and Food 

The Health and Food Safety European Commissioner 

 

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!