Ανοιχτές τουαλέτες στην εκκλησία των Αγίων Μυροφόρων Παλλήνης

Ανοιχτές τουαλέτες στην εκκλησία των Αγίων Μυροφόρων Παλλήνης

Started
12 May 2022
Signatures: 10Next Goal: 25
Support now

Why this petition matters

Ζητάμε οι τουαλέτες του ναού να μένουν ανοιχτές για την εξυπηρέτηση των πιστών.

Support now
Signatures: 10Next Goal: 25
Support now