ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΙΛΥ ΓΙΟΛΙΤΗ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ

0 have signed. Let’s get to 1,000!


(English text follows.)

Σημείωση: Για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή σας στην εκστρατεία, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε το email σας μέσω του συνδέσμου που θα λάβετε αφού υπογράψετε. Το σχετικό email μπορεί να βρίσκεται στο φάκελο Spam.  

Στις 13/2/2021, η αστυνομία κατέστειλε με βίαιο τρόπο ειρηνική διαδήλωση στο κέντρο της Λευκωσίας κατά της διαφθοράς τζαι του κρατικού αυταρχισμού. Κάποιους διαδηλωτές επατήσαν τους στο λαιμό, άλλους εδώκαν πάνω τους με τα γκλομπ, τζαι άλλους εχτυπήσαν τους με κανόνι νερού — μιαν κοπέλλα τόσο δυνατά που εχρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα μάθκια τζιαι έχασε το 25% της όρασης της.

Η πολιτική προϊσταμένη της αστυνομίας εν η Υπ. Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη. Ως εκ τούτου, φέρει ακεραία την ευθύνη για τη χρήση βίας της αστυνομίας έναντι των πολιτών της χώρας. Γι' αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, καθώς επίσης:

* Την παραδειγματική τιμωρία όλων των στελεχών της αστυνομίας που φέρουν ευθύνη για τα επεισόδια στις 13/2/2021.

* Την προώθηση νομοθετικών σχεδίων που θα εξασφαλίζουν ότι εν θα επαναληφτούν τα επεισόδια της 13/2/2021.

* Την απόσυρση κατηγοριών όλων των συλληφθέντων της 13/2/2021.

* Άρση της απαγόρευσης των διαδηλώσεων τζαι των άλλων αντι-συνταγματικών μέτρων.

* Τέρμα στον κρατικό αυταρχισμό τζαι στην αντι-δημοκρατική διακυβέρνηση μέσω διαταγμάτων.

Η παρούσα αίτηση εν να σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

IMMEDIATE RESIGNATION OF JUSTICE MINISTER EMILY YIOLITI. ACCOUNTABILITY FOR POLICE BRUTALITY

Note: For your signature to be counted, please note that you must confirm your email address after signing the petition. You can do this by clicking on the confirmation link that will be sent to your inbox. The email may be in your spam folder.

On Saturday, Feb. 13, the police violently suppressed a peaceful protest against corruption and authoritarianism in Nicosia. Officers were witnessed choking protestors by stepping on their necks, attacking them with batons, and shooting at them with a water cannon. A young woman was hit so violently with a jet from the water cannon that she has had to receive emergency eye surgery. She has permanently lost 25% of her vision.

Overseeing the police falls squarely in the remit of Justice Minister Emily Yioliti’s responsibilities. The minister must be held to account for the police’s brutal actions on Feb 13. To that end, we demand THE IMMEDIATE RESIGNATION OF THE MINISTER FROM GOVERNMENT, as well as:

* The punishment of all members of the police who are responsible for the events of Feb 13.

* The introduction of legislation in the House of Representatives that ensures the events such as those of Feb 13 will not be repeated.

* That all charges against those arrested on Feb 13 be dropped.

* That the ban on protests and all other unconstitutional measures put in force by executive decree be lifted.

* The end of authoritarianism and of the government’s undemocratic rule by decree.

The petition will be sent to the Ministry of Justice and Public Order.