Əlini Qarabağ atlarına doğru uzad, Qarabağ atlarını xilas et.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.

10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.

Əlini Qarabağ atlarına doğru uzad, Qarabağ atlarını xilas et.
Azərbaycan xalqının əsrler boyu qoruyub saxladığı Qarabağ atlarının 21-ci əsrde məhv olmasına imkan vermə.
Azərbaycanın Milli mədəni at cinsi olan Qarabağ Atına qarşı edilmiş xəyanət cezasız qalmasın!Azərbaycanın Milli at cinsini məhv edənlərin əməllərinə hüquqi qiymət verilsin!
Ağdam Atçılıq Zavodunun "at zavodu" statusu QAYTARILSIN!!!
Azərbaycan milli mədəni at cinsi olan Qarabağ atları, məmur özbaşnalığı ucbatından məhv olur.

https://i.imgur.com/zJi4hG2.jpg


Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məmurlarının xalqımıza təmizcinsli Qarabağ atları haqqında verdiyi yalnış statistik məlumatlar davam edir.
Əslinde isə Qarabağ atı cinsi məhvə doğru gedir.
Necə olur ki, Qarabağ atı Azərbaycanda aşıb-daşır deyən KTN-yi bu atların gözəllik müsabiqesini 1 dəfə de olsun keçirmeyib? Bes bu atlar hardadır?
Azərbaycan Respublikası Kənd Teserrüfatı Nazirliyi qədim həm de gözel at cinsi olan Qarabağ atlarının axırına çıxmasına baxmayaraq,
Qarabağ atları haqqında verilmiş sərəncamlara əməl edilməməsi, Qarabağ Köhlenlərinin olduqca pis şəraitdə saxlanılması Azərbaycan KİV-ri,
Ağdam Atçılıq Təserrüfatı, Az.Kənd Nazirliyi heyvandarları Qarabağ atı "Zamanın Britaniya Gəzintisi" kartından bu gün də bolluca istifade edirler.
Qarabağ cinsli atların məhvi Millətimizə və Vətənimizə qarşı törədilmiş CİNAYETDİR! Qarabağ atlarının vəziyyəti cəmiyyetdən gizlədilir! Azərbaycan Respublikası Kend Təsərrüfatı Nazirliyi bəzi məmurları yalan danışırlar, ölkədə Qarabağ atı barmaqla sayılası seviyyəyə düşmüşdür(!).
QARABAĞ CİNSİ ATLARIN NƏSİLİNİN KƏSİLMƏYİNİN SƏBƏBLƏRİNİN ARAŞDIRIMASINA GÖRƏ DÖVLƏT KOMİSSİYASI YARADILSIN!
Qoyma düşman* eyləsin sinəndə* cövlan, Azərbaycan!*
Bişərəfler* maliki-mülki-Süleyman olmasın!