Küçələrdə tamaşalara baxmaq istəyirik!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.


Küçə tamaşalarına qadağaya son!

#QarayevQadağanıQaldır

Mədəniyyət Nazirliyi 2 ildən çoxdur ki, ölkəmizin ilk müstəqil teatrı olan ADO (Azərbaycan Dağınıq Oda teatrı) küçə nümayişləri haqda rəy vermir. 26 sentyabr 2019 tarixində isə nazir Əbülfəs Qarayev ADO teatrına küçədə tamaşa göstərmək üçün qadağa qoyub.

Ölkəmizin mədəniyyətinin inkişafı üçün qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasını, küçə nümayişlərinə icazə verilməsini istəyirik. Bunun üçün birləşməli, dostlarımıza, cəmiyyətə müraciət edərək, paylaşaraq imza toplayaq və mədəniyyətimizi xilas edək!

Yaradıcı nəslin özünü ifadə azadlığı üçün birləşək! Mədəniyyətimizin öldürülməsinə qarşı çıxaq! Küçə tamaşalarına icazə verilməsini tələb etmək üçün imzalayaq!

***

Lift the ban on street performances

#QarayevQadağanıQaldır

For two years, the Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan (Minister Abulfas Garayev) has been refusing to give permission to ADO Theatre-Collective to organize and show street theatrical performances. We ask you to lift the ban on street performances and allow the country’s cultural development and growth.

Save the culture of Azerbaijan! Allow the artists of this country to have freedom of expression. Stop the persecution of culture!

***

Снимите запрет для уличных спектаклей!

#QarayevQadağanıQaldır

Министр культуры уже больше 2-х лет не дает ответа первому независимому театру ADO. 26 сентября 2019 года министр Абульфаз Гараев запретил театру ADO выступать со своими спектаклями на улицах.

Для развития культуры нашей страны, мы требуем убрать запрет и разрешить нам выступать на улицах нашей страны.

Для этого мы обращаемся к нашим друзьям и народу! Мы должны спасти культуру в нашей стране, соединить наши силы, подписать петицию и максимум постить. Давайте не позволим загубить новое творческое поколение! Не уничтожайте культуру!