Želimo da Milorad Dodik bude uhapšen i procesuiran

Petition Closed

Želimo da Milorad Dodik bude uhapšen i procesuiran

This petition had 48,972 supporters
Started
Petition to
United Nations and

Why this petition matters

Started by Amir Hadžić

Svi koji misle da Milorad Dodik treba da bude uhapšen i procesuiran neka potpišu ovu peticiju.

[Bosanski] Milorad Dodik, trenutni član predsjedništva Bosne i Hercegovine, već dugi niz godina krši mir i sigurnost svih građana države Bosne i Hercegovine. To čini svojom retrogradnom politikom i ličnim stavovima i izjavama, koji su gotovo uvijek usmjereni protiv nesrpskog stanovništva u BiH. Mi smo jedina država na svijetu čiji predsjednik poriče vlastitu državu.

Posljednjim događajima vezanim za Milorada Dodika i njegovo negiranje genocida u Srebrenici, te Dodikovim najavama o otcjepljenju manjeg bh. entiteta od države Bosne i Hercegovine, sigurnost svih građana BiH je u velikoj mjeri ugrožena, a mi možemo ovo okarakterisati kao državni udar od samog predsjednika, kako bi prikrio svoje kriminalne i druge ilegalne aktivnosti.

Svi već znaju da gospodin Milorad Dodik povlači ove i mnoge druge destruktivne poteze za Bosnu i Hercegovinu i budućnost njenih građana, jer želi prikriti sav kriminal iza kojeg stoji posljednjih 30 godina.

Potrebne su hitne reakcije državnih i svjetskih institucija kako bi se očuvao mir u Bosni i Hercegovini.

Pomozite građanima Bosne i Hercegovine da konačno počnu normalno živjeti.

____________________

[English] Milorad Dodik, the current member of the presidency of Bosnia and Herzegovina, has been violating the peace and security of all citizens of the state of Bosnia and Herzegovina for many years. It does so with its retrograde politics and personal views and statements, which are almost always directed against the non-Serb population in BiH. We are the only country in the world whose president denies his own state.

With the latest events related to Milorad Dodik and his denial of the genocide in Srebrenica, and Dodik's announcements of the secession of the smaller BiH entity from the state of Bosnia and Herzegovina, the security of all citizens of BiH has been greatly compromised, and we can characterize this as a coup d'etat, by the president himself, in order to cover up his criminal and other illegal activities.

Everyone already knows that Mr. Milorad Dodik is making these and many other destructive moves for Bosnia and Herzegovina and the future of its citizens, because he wants to cover up all the crime he has been behind for the past 30 years.

Urgent reactions of state and world institutions are needed in order to preserve peace in Bosnia and Herzegovina.

Help the citizens of Bosnia and Herzegovina to start living a normal life, finally.

 

Petition Closed

This petition had 48,972 supporters

Share this petition