Petition Closed

Żądamy publicznych przeprosin od polityka PiS, który obraża mniejszość narodową w naszym kraju

This petition had 1,657 supporters


W trakcie niedzielnego (tj. 18 października 2015r.)  Kiermaszu Jesiennych Smaków Domowych zorganizowanego przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Zespole Szkół im. Piastów Śląskich w Krapkowicach (woj. opolskie) występ duetu z Brożca - Ewy i Damiana, został przerwany przez działacza Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Sejmu- Bartłomieja Morawskiego. Kandydat do Sejmu- Bartłomiej Morawski, w trakcie wykonywania drugiej piosenki w języku niemieckim przez młodych artystów zaczął krzyczeć, że nie życzy sobie niemieckich utworów wykonywanych w polskiej szkole, dodatkowo podkreślając obecność na terytorium Polski.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Osoby należące do mniejszości mają prawo używania własnego języka w życiu prywatnym i publicznym oraz do nauki tego języka (nauki w tym języku). Art. 35 Konstytucji RP, koncentruje się na prawach kulturalnych, choć prawa mniejszości nie ograniczają się tylko do nich. Obejmują one m.in. także prawo do uczestniczenia w odpowiednim zakresie w politycznym procesie decyzyjnym.

Ustawodawca w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zdecydował, że przed organami gminy język mniejszości narodowej może być używany obok urzędowego (polskiego) jako pomocniczy, jeżeli liczba mieszkańców gminy należących do danej mniejszości, której język ma być używany jako pomocniczy, jest nie mniejsza niż 20 proc. ogólnej liczby mieszkańców gminy. Osoby należące do mniejszości mają też prawo do zachowania i kultywowania własnych obyczajów i tradycji oraz własnej kultury. Ustawa nakłada na władze publiczne również obowiązek wspierania wszelkich inicjatyw służących temu celowi. Dodatkowo warto podkreślić, że ustawa zalicza do mniejszości narodowych mniejszość białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską i żydowską.

Oburzający jest fakt, że osoba, która kandyduje w wyborach do Sejmu w taki sposób narusza prawa mniejszości, zagwarantowane w Konstytucji. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości- Bartłomiej Morawski, podważona wielokulturowość regionu, która od wielu pokoleń jest pielęgnowana, a dodatkowo czyni to w kampanii wyborczej. Niestety, młodzi artyści nie powrócili już na scenę, a co gorsza incydent pozostanie na długo w ich pamięci, a także pamięci osób biorących udział w spotkaniu.

Uważam, że kampania wyborcza nie powinna być czasem, w którym walczy się z kulturą, różnorodnością i tradycjami. Kampania powinna być merytoryczną dyskusją na tematy palące oraz istotne dla kraj, zaś nie powinna być czasem nawoływania do niszczenia kultury oraz zwalczania mniejszości narodowych i etnicznych, a przez to wzmacniania antyniemieckich postaw w regionie z bogatą historią.

Dlatego, nawołuje aby kandydat do Sejmu z ramienia KW Prawo i Sprawiedliwość- Bartłomiej Morawski publicznie przeprosił za zaistniałą sytuacje młodych artystów oraz uczestników niedzielnego kiermaszu.Today: Melanie is counting on you

Melanie Raczek needs your help with “Żądamy publicznych przeprosin od polityka @pisorgpl, który obraża mniejszość narodową”. Join Melanie and 1,656 supporters today.