ŞİRİNDERE BÖLGESİNİN ATIKLARDAN TEMİZLENMESİ

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Ankara İli Çankaya İlçesi Çiğdem Mahallesinde bulunan Şirindere bölgesinde 200 civarında gecekondu bulunmakta ve bu gecekondular kağıt toplayıcıları tarafından işgal edilip kullanlmaktadır..

Corona Virüs salgını tedbirleri kapsamında atık toplayıcılarının toplama yapmasına izin verilmiyor ve günde iki öğün kumanyaları Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılıyor.

Ancak bölgede yoğun şekilde birikmiş atıklar mevcut ve bu atıklar zaman zaman yakılarak sağlık açısından çok büyük tehdit oluşturmakta.

Bölgenin acil olarak bu atıklardan temizlenmesi gerekiyor. Anayasamızın 56.maddesi ile ("Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir...." ) koruma altına alınan sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın korunmasını yetkililerden talep ediyoruz.

Gerekiyorsa bu atıkların bedeli sahiplerine ödenmeli ve buradan kaldırılmalıdır. Böylece yeni atık toplayıp toplamadıkları da  kontrol edilebilir. Bölgede, son derece olumsuz koşullarda ve iç içe yaşayan atık toplayıcıları devlete ait barınma merkezlerine alınmalıdır. Böylece corona virüsünün yayılmasının da önüne geçilecektir.