Şeyh Said'in iade-i itibarını istiyoruz.

Kampanya Kapatıldı

Şeyh Said'in iade-i itibarını istiyoruz.

Bu kampanya 8 destekçiye ulaştı
Cumhurbaşkanlığı ve tarafına Rıza Özsoy bu kampanyayı başlattı

Milli eğitim sistemimizden senelerdir Şeyh Said’i İngilizlerin kışkırttığını okur dururuz. Bu, bize devlet tarafından belletilen büyük bir efsaneden başka bir şey değildir. Çünkü gerçekte Şeyh Said’in İngilizler adına hareket ettiğini, onlardan aktif destek aldığını gösteren hiç bir delil yoktur elde. Dönemin başvekili İsmet İnönü de “Şeyh Sait isyanını doğrudan doğruya İngilizlerin hazırladığı veya meydana çıkardığı hakkında hiç bir delil bulunamamıştır” diye itirafta bulunur. (İnönü, Hatıralar, 2. Kitap, s. 202) Olayın esası Türkiye’nin Müslüman birliğine sırt dönüp laik ve kavmiyetçi bir tavır takınmasıdır. Yani isyanın Kürtçülük hareketiyle bir ilgisi yoktur. Şeyh Said İngiliz ajanı değildir ve sadece İslam namına kıyam etmiştir.


Şeyh Said’in torunlarından Abdürrahim Fırat bir gazeteye yaptığı açıklamada: “Biz dedemizin halk nazarında itibar kaybettiğini düşünmüyoruz. Ancak senelerce dedemiz Şeyh Said Efendi de dâhil olmak üzere Said Nursi, İskilipli Atıf Hoca gibi birçok âlime iftiralar atıldı. Bu iftiralara cevap olması için İstiklal mahkemesi zabıtlarının bir an evvel açılmasını istiyoruz. Zabıtlar açıldığında elimizde delil sayılabilecek vesikalar olacak. Bizde devlet nezdinde bir iade-i itibar için girişimde bulunabileceğiz. Ayrıca dedemizle ilgili, Diyarbakır Orduevi’nin bahçesinde bulunan kabrinin açılarak tespit edilmesini ve kabrin muhafaza edilmesini istiyoruz.” dedi.

Biz bu kampanyayı başlatarak Şeyh Said'e atılan iftiraların son bulmasını, ders kitaplarında Şeyh Said'le ilgili yazan iftiraların kaldırılmasını ve Şeyh Said'in iade-i itibarını istiyoruz, vesselam.

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 8 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş