Şavşat'a Kent Meydanı İstiyoruz

Şavşat'a Kent Meydanı İstiyoruz

Başlama tarihi:
7 Mart 2022
Muhatap:
Artvin Valiliği ve
İmzalar: 3.841Sonraki Hedef: 5.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

ŞAVŞAT’A NEDEN BİR KENT MEYDANI İSTİYORUZ?

Şavşat’ımız tarihsel ve kültürel olarak binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Çeşitli uygarlıklar bu topraklarda yaşamış ve tarihsel kültürel, eserler bırakarak günümüze ulaşmıştır.

Her kent kendine bir meydan ister. Bilindiği gibi kent meydanları orada yaşamlarını sürdürenlerin fiziki, kültürel ve sosyal iletişim kurdukları kamusal alanlardır. Çok çeşitli neden ve işlevlerle yararlandıkları toplumsal bir gereksinimin olmazsa olmaz yerleridir. Ancak Şavşat/ Şavşatlı bu meydanı eşitler arasında birinci olarak da ister ve hak eder. Karasal iklimin getirdiği ağır kış koşullarında daha çok evlerinde yaptıkları işlerle zaman geçiren köylü ve kentliler baharla birlikte alışverişinden devlet dairelerinde ki işlerini görmeye kadar kent merkezlerine gelirler. Bu bir yandan iş bir yandan sosyalleşme anlamı içerir.

Kent merkezlerinde bu pandemi koşullarında açık havada bir tanıdık dükkan ya da eve sığınmadan o meydanda/ parkta buluşup hal hatır sormak sohbet etmek isterler. Bu meydanlar, Köylerinden araçlarla gelip akşam evlerine dönmek için güzel vakit geçirecekleri ve rahat bir nefes alabilecekleri ortamlardır.

Ayrıca özellikle ilkbahardan güz aylarına kadar 5-6 ay boyunca on binlerce iç ve dış turistin ziyaret ettiği bir “Sakin Şehir” ünvanlı kentte, bu ve benzeri nedenlerle; dar bir vadi de kurulmuş, çarpık kentleşme ile betona boğulmuş ve “yeşiliyle ünlü” derken merkezin de yeşil kalmamış Cittaslow kenti Şavşat’ımız da gerek Sakin şehir kriterleri, gerekse Kamu yararı açısından yeşil, güzel bir meydana her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.

Aşağıda imzası bulunan bizler; Hükümet konağından boşalan mevcut yere, Şavşat halkını nefessiz bırakacak yeni bir beton yığını değil, Şavşat halkının tarihsel kimliği ve belleğini de simgeleyen ve onun gönlünde taht kuracak olan bir kent meydanı istiyoruz!

Şavşat Dernekleri Federasyonu
Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği
Şavşat Köy Dernekleri

Hemen destekle
İmzalar: 3.841Sonraki Hedef: 5.000
Hemen destekle