Şaban Dağı'nda Mermer Ocağı İstemiyoruz.

Şaban Dağı'nda Mermer Ocağı İstemiyoruz.

Başlama tarihi:
17 Ekim 2022
İmzalar: 2.207Sonraki Hedef: 2.500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: AHMET DEMİRCİ

Tarımsal üretim, hayvancılık, doğa, çevre ve tarih umurlarında değil TARIM ARAZİLERİNİN VE DOĞANIN ORTASINA MERMER OCAĞI BOMBASI N GRİ Maden Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ‘ÇED Gerekli Değildir’ denilerek izin verilen mermer ocağı projesine karşı çiftçiler Konya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne kararını geri çekmesi için başvuruda bulundu. Hadim İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve bileşenleri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu üyesi gönüllü avukat Seyda Afyoncu’nun desteğiyle Konya İdare Mahkemesine projenin durdurulması ve iptali için dava açtı. ……………….. Konya’nın Hadim ilçesi sınırları içinde kalan Şaban dağında, çevreye, doğaya, tarihe, ormana, tarıma, hayvancılığa, arıcılığa ve su kaynaklarına zarar verecek mermer ocağı projesine “Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gereksizdir” denilerek izin verildi. Hadim İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hadim Çevre Koruma Derneği’yle, Arıcılar ilgili muhtar ve üreticilerle çiftçiler, N GRİ Maden Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılmak istenen mermer ocağı projesinin durdurulması için , “ÇED raporu gereksizdir” izni veren T.C. Konya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne iptal isteminde bulundu. Hadim İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’yla birlikte ikinci adım olarak Konya İdare Mahkemesinde Konya Valiliği aleyhine dava açtı. Başvuruda, “ÇED Gerekli Değildir” kararının açıkça hukuka aykırı ve telafisi imkansız zararlar doğuracak olması nedeniyle dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin durdurulması, neticeten dava konusu işlemin iptali istendi. Kooperatifin ve mermer ocağından zarar görecek Hadimli üreticilerin bu mücadelesine TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası davaya ortak olarak, Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu üyesi gönüllü avukat Seyda Afyoncu hukuken destek oldu. ÇED İPTAL EDİLSİN, YÜRÜTME DURDURULSUN Hadim İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (HAKÜPAK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Orhan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Basına ve kamuoyuna, Hadim Çaldağı -Gerez köyü sınırında Şaban dağı eteklerinde açılmak istenen mermer ocağı için Konya Valiliğinin “ÇED gerekli değildir” kararına karşı, Hadim İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Gerez köyü muhtarı, merkez Aşağıhadim mahallesi muhtarı, merkez Hocalar mahallesi muhtarı, Arıcılar Birliği Hadim temsilcisi, Kadir BAŞ üretim çiftliği, Hadim Çevre Koruma Derneği Başkanlığı ve 33 çiftçi ile birlikte Konya İdare Mahkemesi’ne ÇED raporunun iptal edilmesi, yürütmenin durdurulması için 30/09/2022 tarihinde dava açtık. HADİM AKDAĞ’DA 6 MERMER OCAĞI DAHA RUHSAT PEŞİNDE Şaban dağındaki bu proje dışında Akdağ’ın Hadim’e bakan tarafında da 6 yerde daha mermer ocağı ruhsatı alma çalışmaları devam etmektedir. Ruhsatı alınan, ruhsat çalışması yürütülen mermer ocakları, Hadim için tam bir felakettir. Bölgede 30 bin ton kiraz üretilmekte yarısı ihraç edilmektedir. Mermer ocakları çalışmaya başladığı zaman kiraz üretimi duracak, Hadimli üretici 1 milyar 200 milyon lira zarar edecektir. Bölgede 20 bin kovanda 250 bin kilogram bal üretilmektedir. Arıcılık yok olacaktır. Hadim arıcılarının kaybı 500 milyon liraya yaklaşmaktadır. Bölgede 49 bin ton üzüm üretilmektedir. Üzüm bağları yok olacaktır. Üzüm üreticisinin kaybı bölgede 500 milyon liradır. Bölgede, küçük ve büyükbaş hayvancılığı yok olacaktır. Konya ve Hadim’deki tüm siyasi partilerimizi, Ziraat ve Esnaf odalarını, Sivil toplum örgütlerini, herkesi dava sürecini takip etmeye demokratik tepkilerini göstermeye davet ediyoruz. Hadim Belediye Başkanlığı, Ziraat odası, Esnaf odası, Arıcılar birliği, Hayvancılar birliği, Hadim Çevre Koruma Derneği birlik olmalı bu felaketi önlemelidir. Hadim Belediye Başkanlığı, 21/09/2022 tarihinde Çevre İl Müdürlüğü’ne yazdığı dilekçe ile mermer ocağını istemediğini belirtmektedir. Hadim belediye meclisi karar alarak dava sürecine katılmalı, Hadim belediyesi davaya müdahil olmalıdır. Bu dava, mermer tozuna karşı Hadim Kirazı’nın, Mermer tozuna karşı Hadim Balının, Mermer tozuna karşı Hadim Üzümü’nün, Kardelen, çiğdem, lale, navruz ve binbir çeşit çiçeklerimizin davasıdır. Kiraz bahçelerimizin, ormanlarımızın, arılarımızın, dağlarımızda otlayan keçi ve koyunlarımızın bin bir çeşit kuşlarımızın davasıdır. Endemik bitkilerimizin, yaban hayatımızın, yaylalarımızın, İsaura Krallığı dönemine tarihlenen antik kentimiz Astra’nın korunması davasıdır. Su deposu olan Akdağ’ı, Çaldağı’nı, Geyik dağını, su yataklarımızı, göletlerimizi, barajlarımızı, pınarlarımızı, çadır havuzlarımızı koruma davasıdır. Açılacak olası mermer ocağında yapılacak patlamaların yol açacağı gürültü ve çevre kirliliğini önleme davasıdır. Konya’nın içme suyu Hadim Bağbaşı, Hadim Dedemli (Bozkır) ve Taşkent Afşar barajlarından sağlanmaktadır. Barajlar kirlilikle karşı karşıya kalacak, Konyalılar kirli su içecektir. Bu dava tüm Konyalıların, çocuklarımızın geleceğinin davasıdır. Herkesi hukuki davayı izlemeye, desteklemeye, uyanık olmaya, güçlerimizi birleştirmeye davet ediyoruz.”

Hemen destekle
İmzalar: 2.207Sonraki Hedef: 2.500
Hemen destekle