Petition Closed
Petitioning Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Đảm bảo quyền của người LGBT trong Hiến pháp Việt Nam

3,092
Supporters

Đầu tiên cho đến sau cùng, người đồng tính, song tính và chuyển giới (viết tắt là “LGBT”) cũng là con người. Và với tư cách là một con người, người LGBT cũng được hưởng tất cả những quyền mà mọi người đều có.

Tuy vậy, cũng như những nhóm thiểu số khác, quyền của người LGBT thường có nhiều khả năng không được nghĩ tới trong quá trình làm luật. Điều này dẫn tới những quy định thiếu bao quát, không bảo đảm thực thi được quyền của người LGBT.

Vì vậy, với tư cách là một phần không thể tách rời của xã hội, những quyền của người LGBT cũng phải được thể hiện hoặc bao quát vào trong bản dự thảo Hiến pháp.

Letter to
Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Tôi khuyến nghị góp ý sửa đổi điều 27 và điều 39 trong dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, cụ thể như sau:

=============================
KHUYẾN NGHỊ SỬA ĐIỀU 27:

1. Công dân không phân biệt giới, giới tính đều bình đẳng và có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.
2. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền bình đẳng giữa công dân không phân biệt giới, giới tính trên mọi lĩnh vực. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội.
3. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử về giới, giới tính, xu hướng tính dục và bản dạng giới.

* Lý do: Việc quy định “nam, nữ” vô tình đã bỏ sót những người liên giới tính (sinh ra với cơ thể không xác định rõ giới tính) và cũng có thể hạn chế quyền của những người chuyển giới (đặc biệt là nam sang nữ) vì họ đã sống như một người nữ nhưng lại bị phân biệt đối xử vì thể hiện giới của mình. Rất nhiều người chuyển giới cũng bị gạt khỏi cuộc sống vì không được pháp luật thừa nhận, không thể sống đúng với giới tính mà họ mong muốn.

Nếu pháp luật muốn bảo vệ bình đẳng giới, thì không chỉ tập trung vào hai khái niệm “nam, nữ” vốn dựa trên giới tính sinh học; mà phải mở rộng ra cả vai trò giới, thể hiện giới, bản dạng giới để mọi công dân đều được bảo vệ khỏi phân biệt đối xử về giới.

Hiến pháp nên thay các chỗ “công dân nam, nữ” thành “công dân không phân biệt giới, giới tính” và mở rộng khái niệm phân biệt đối xử về “giới”.

=============================
KHUYẾN NGHỊ SỬA KHOẢN 1 ĐIỀU 39:

“1. Công dân có quyền kết hôn và ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, đơn hôn, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau."

* Lý do: Đứng từ góc độ quyền con người thì người đồng tính được quyền mưu cầu hạnh phúc, từ đó mà họ cũng có quyền tạo lập mối quan hệ với nhau. Cụ thể hoá của việc tạo lập mối quan hệ đó chính là hôn nhân. Nhiều cặp đồng tính đã và đang sống chung với nhau nhưng pháp luật chỉ xem họ như những người xa lạ, không được hưởng các quyền lợi như thừa kế (theo pháp luật), không thể đại diện cho nhau (quyền tài sản, quyền nhân thân, khi đau ốm) cũng như chịu nhiều định kiến, kỳ thị từ xã hội.

Khoa học đã chứng minh đồng tính là một khuynh hướng tính dục bình thường và tự nhiên, hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới cũng không làm ảnh hưởng tiêu cực tới hôn nhân khác giới. Nhiều quốc gia đã hợp pháp hóa và đều cho thấy nó chỉ mang lại hạnh phúc thêm cho xã hội.

Hiến pháp nên trung tính hóa các từ ngữ phân biệt giới tính như “nam, nữ” hay “vợ chồng” để tạo tiền đề cho việc hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới ở Việt Nam.

ICS Center started this petition with a single signature, and now has 3,092 supporters. Start a petition today to change something you care about.