Örgün Eğitimle Uzaktan Eğitim Aynı Ücret Olamaz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler; hukuki, ekonomik ve sair gerekçelerle 2019-2020 Bahar Dönemi’nde uzaktan eğitime geçen kurumlardan öğrenim ücretlerinde indirim/iade almalıdır.

Vakıf Üniversiteleri ile öğrenci arasında Tüketici Hukuku anlamında bir hizmet sözleşmesi vardır. Buna göre eğitim öğretimin örgün bir şekilde yapılması gerekmekteydi. Üniversiteler diploma satan bir işletme değildir; bir yaşam ortamıdır.

Gelinen süreçte okula gidilememekte, sosyal imkanlardan, etkinliklerden, çalışma ortamından, bilgisayarlardan, kütüphaneden faydalanılamamaktadır. Uzaktan eğitim ise gerek derslerin kısalığı gerek teknolojik gereksinimleri (internet hızı, bilgisayar, mikrofon, gerekliliği) gerekse işin doğası gereği istenilen faydayı sağlamamaktadır.

Üniversitelerin masraflarının azaldığı şüphe götürmemektedir. En önemli masraf kaleminin personel maaşları olduğu bilinmektedir. Şu durumda okullarda tüm maliyet kalemlerinde ciddi ölçüde azalma vardır.

Tüketici Hukuku nezdinde, üniversitelerin sözleşme gereği sağlamak durumunda olduğu eğitim öğretim hizmeti, ayıplı bir şekilde ifa edilmektedir. Tüketici olarak seçimlik hakkımız olan ayıp oranında bedelde indirim hakkımızı kullanmak istiyoruz.

Örgün eğitimle #uzaktanegitimAYNİucretOLAMAZ Vakıf üniversiteleri öğrenim ücretleri üzerinde hakkaniyetli bir indirim yapmak zorundadır.