Üniversiteye Giriş Sınavında OBP Puana Eklenmesin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Bildiğiniz üzere ülkemizde eğitim konusunda pek bir birlik söz konusu değil. Yabancı, özel, fen, anadolu, imam hatip; birçok farklı lise bulunmakta ve doğal olarak bu liselerin öğrencilerine not verme biçimleri de farklılık göstermektedir. Örneğin taban puanı 480'lerde olan, rekabetin yüksek olduğu bir fen lisesinde 80 oldukça yüksek bir notken puansız/düşük bir puanla girilen bir temel lisede 80 düşük bir not olup çoğu öğrencinin ortalaması 90 üstüdür. Liseler aynı kategoride olsa bile notlandırma stillerinin farklı olduğunu inkâr etmek pek mümkün değildir. Fakat ne yazık ki bu farklılık üniversiteye giriş sınavında yok sayılarak öğrencilerin lise not ortalamaları sınav notlarına eklenip yüz binlerce öğrenciyi haksız bir dezavantaja sokmaktadır.

Bu söylenenlerdeki amaç özel okulların, temel liselerin kapatılması değildir. Zaten Türkiye gibi milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkede tüm okulların tıpatıp aynı olması mümkün de değildir. Asıl amaç notlandırma konusunda devlet okullarının bile arasında bulunan büyük farkı göz önüne sermektir. Her ne kadar bu hususta denetlemeler yapılsa da kabul etmek gerekir ki taban puanları oldukça farklı olan binlerce liseyi bir tutmak, denetlemelerin çok büyük bir değişiklik yaratacağını düşünmek mantıklı değildir.

Liseler arasındaki farklar göz önünde bulundurulursa OBP'nin yerleştirme puanına etkisi olmamasını en mantıklı seçenektir. Bu çözüm mevcut olan haksızlık durumu en aza indirgenilerek milyonlarca öğrenci daha çok motive olmasını sağlayacaktır.