Üniversiteye Barajsız Orta Öğretim Başarı Puanı OBP ile TERCİH HAKKI tekrar verilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Puan türlerinin 18'den 5'e indirilmesi sonucu bu yıl başarı sıralarının gerilediğini, Özellikle hukuk, öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) gibi bölümlerin boş kalarak adayların bu bölümlere yerleşememesi riskini oluşturduğunu,  bu nedenle eski baraj sıralamalarını "Öğrencilerin lehine olmak üzere" düşürdüğünü ifade ederek üst tarafta iyileştirme yapmıştır. Üniversitelere  geçişte hukuk, tıp, öğretmenlik vs.  için barajlar iyileştirilirken , alt taraftakiler için de HAK Temelli Yaklaşım gereği iyileştirme olması gerekirken konu  hiçbir şekilde  gündeme gelmemiştir. 

Son iki yılda, daha önceden var olan BARAJ puanının aşılamadığı durumlar için  Ortaöğretim Başarı Puanı ile Onlisans okullarına yerleştirme imkanının kaldırılmış olması özellikle düşük puan alanlar için büyük haksızlık olup üst tarafta yapılan iyileştirmenin alt tarafa uygulanmaması eğitimde fırsat eşitsizliği oluşturmaktadır. ÖSYM tarafından bu uygulamanın  kaldırılması bir çok meslek lisesi mezunu gencimizi mağdur etmiştir.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde yıllardır uygulanmış olan ve  adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan Ortaöğretim Başarı Puanları ile  yerleştirme hakkının  -150 BARAJ'ını geçemeseler dahi- acilen geri verilmesini istiyoruz