Kardeş Okul kampanyası, salgın döneminde eğitim eşitliğinde öncü olsun

Kardeş Okul kampanyası, salgın döneminde eğitim eşitliğinde öncü olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Üniversiteler ve liseler tarafına zeynepcanyasemin bilgili bu kampanyayı başlattı

 

Kovid 19 salgın sürecinde,  gerek tüm dünyanın hazırlıksız yakalanmış olması gerekse de  altyapı ve donanım yetersizliği mevcut EĞİTİMDEKİ EŞİTSİZLİĞİ  ne yazık ki daha da arttırmıştır.  Ancak salgın sürecinde  eğitimin uzaktan erişim ile gerçekleştiriliyor olması, mevcut dezavantajı AVANTAJA  çevirebilme ihtimalini de beraberinde getirmektedir.  Daha iyi eğitim imkanına sahip üniversitelerimizden ikinci dönem için uzakdan erişim kontenjanlarını, nerdeyse ek ciddi bir  masraf yapmadan, diğerler üniversiteler için artırmaları temel beklentimiz. Bu sistem, uzakdan eğitim kontenjanını artırarak eğitimdeki eşitsizliği bir nebze azaltmak için adım atan üniversitelerin arttıracağı kontenjanın ilanı ve kendi kriterleri çerçevesinde  kabul edeceği öğrencileri belirlemesi ile gerçekleştirilebilir. KARDEŞ OKUL KAMPANYASI çerçevesinde EĞİTİMDE EŞİTLİĞİNİN desteklenmesi için, uluslararası platformlarda yer alan ilk  10 üniversitemizden öncü olmaları için oylarınıza ihtiyacımız var….

1.ODTÜ

2. İTÜ

3.Boğaziçi Üniversitesi

4.Hacettepe Üniversitesi

5.İstanbul Üniversitesi

6.Ankara Üniversitesi

7.Bilken Üniversitesi

8.Koç Üniversitesi

9.Gazi Üniversitesi

10. Dokuz Eylül Üniversitesi

EĞİTİMDE EŞİTLİĞİ desteklemek için ikinci dönemde uzaktan erişim kontenjanlarınızı arttırmanız gitgide ayrışan dünyamızda  bir harç görevi görmesi en büyük ümidimiz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.