Üniversiteler arası geçişlerde ders içerik ve programları eşitlensin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Üniversitelerimizin özerk kurumlar olması ve dolayısı ile fakültelerde öğretilen derslerin kredisinin, içeriğinin ve adının seçimi üniversitelerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştır. Ancak bu durum aynı adı taşıyan ve fakat farklı üniversitelerdeki fakültelerde gösterilen derslerin kredi,içerik ve adının değişkenlik göstermesine neden olmaktadır. Bu değişkenlikler yatay ve dikey geçiş, farabi değişim programı veya özel öğrenci statüsüyle farklı üniversitelerden ders alan öğrencilerin derslerinin sayılmaması dolayısıyla mağduriyetlere sebep olmaktadır. Hangi üniversitede olursa olsun aynı adlı bütün fakültelerde  ( örn : eczacılık fakülteleri, tıp fakülteleri vs) derslerin adları, içerikleri ve kredilerinin eşitlenmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili YÖK , başbakanlık ve cumhurbaşkanlığının gerekeni yapmasını istiyoruz.