Kampanya Kapatıldı

Üniversite lojman konut yönergesinde hayvan haklarına aykırı maddenin kaldırılması

Bu kampanya 121 destekçiye ulaştı


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’ne

 Yayınladığınız Üniversite lojmanları konut tahsis yönergesinin 18. Maddesinin (d) fıkrasında şu ibare geçmektedir. ”Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar; ahır, kümes hayvanları ile kedi ve köpek besleyemezler”. Üniversitenin geçmişinde ne ahır ne de kümes hayvanı beslendiği görülmemiştir. Ancak sahipli ve sahipsiz köpek ve kedilerin yaşam alanları değiştirilemez, sahipsiz olanlar 5199 sayılı kanunla kısırlaştırıp, aşılanıp, bulundukları yere bırakılır ve ihtiyaçları karşılanır. Meskende yaşayan sahipli kedi köpekler ise ancak ve ender koşullarda "büyük rahatsızlık, tehdit, saldırı" gibi koşullarda kişisel şikayetlerde yalnızca mahkemelerin vereceği kararla tahliye edilebilirler. İbarede yer alan kedi köpek konusunu incelediğimizde; geniş bir doğal yerleşkeye sahip kampüs alanında kedi köpeğin olması çok doğaldır. Kampüse geldiğimizde etrafta gördüğümüz insan canlısı bakımlı hayvanlarla karşılaşmak bizde hep olumlu etki bırakmıştır, Hatta çoğu öğrencilerinizin kendi şehirlerindeki üniversitelere örnek olarak sunduğu bile olmuştur. Hemen tüm üniversite kampüslerinde sahipsiz bu hayvanlar rehabilite edilmiş ve koruma altında bulunmaktadırlar. Bir çok üniversitede Hayvan Hakları Konfederasyonu ile bağlantılı üniversite bünyesinde faaliyet gösteren bakanlık önerisi, tüzel kişiliği rektörlükçe kabul edilen kulüpler oluşturulmuş, üniversite bulunan sahipsiz hayvanlar için öğrenciler, hayvanların bakımı, beslenmeleri ve rehabilite edilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Kaldı ki Hükümet ve ilgili Bakanlığın üniversitelerde rektörlüklere hayvan hakları ile ilgili kulüpler oluşturulması konusunda talimatları da vardır. Üniversiteniz de yukarıda bahsedilen böyle bir maddenin yürürlüğe konulması düşüncesi kedi köpekler için hayvanları koruma kanununa da uygun değildir. Kanunda, ulusal ve uluslararası hayvan hakları sözleşmelerinde hayvanların yaşam alanları değiştirilemez hükmü vardır. Sivas ta belediye ve Orman Su işlerinin birlikte vermiş olduğu kursta “ Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kartı “ taşıyan gönüllü insanlar şehrimizdeki sahipsiz hayvanlarla ilgili kontrol ve bakım çalışmaları yapmaktadırlar. Kampüste de sorun yaratacak kontrolsüz hayvan bulunmamaktadır. Üniversitenize ve yönetiminize yakışan bu hayvanları zaten sahipsiz ve insanların insafına terk edilmiş günahsız canları koruyan gözeten insanlara tavır almak değil yardım ve destek olmaktır. Ulusal ve Uluslararası hayvan hakları bildirgelerinde yer aldığı gibi “hiçbir hayvan alıştığı ortamdan başka bir yere atılamaz”. İnsani ve vicdani olmayan bu maddenin basına henüz yansımadan uygulamadan kaldırılmasını önemle talep ediyoruz. Hatta bir çok illerde yapılmış olan aşağıda bir örneği sunulan kedi evi projesinden hem belediyemize hem de diğer üniversitelere örnek teşkil etmesi açısından güzel kampüsümüze tarafınızdan yapılmasını, kampüste barınan köpekler için kışın sığınacakları barınma ve beslenme odaklarının oluşturulmasını talep ve rica ediyoruz. Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübünün de yasa gereği rektörlüğe sunulacak tüzüğünün de onaylanmasını öğrencilerimizin bir insani, vicdani görevi ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmesini de talep etmekteyiz. Saygılarımızla.Bugün Büşra imzanı bekliyor!

Büşra Sevinç bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Üniversite lojman konut yönergesinde hayvan haklarına aykırı madde kaldırılsın». Büşra ve imza atan diğer 120 kişiye katıl.