ÜLKÜCÜLER DÜNYANIN EN BÜYÜK AİLESİDİR !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


ÜLKÜCÜLER DÜNYANIN EN BÜYÜK AİLESİDİR !

Hangi ülkede yaşıyor olsa da, hangi partiye oy vermiş/veriyor/verecek olsa da, Türk Milleti’nin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak içgüdüsüne sahip olan, bu uğurda toplumsal menfaatleri bireysel menfaatlerinin önünde tutabilen herkes ‘ÜLKÜCÜ KARDEŞLİĞİ’nin bir parçasıdır.
Ülkücü Kardeşliği’nin temel mefküresi, egemenlerin insanları köleleştirecekleri “Tek Dünya Devleti” mefküresine karşı, bütün insanlığın ırkı yada dini sebebiyle bedel ödemediği, zihinsel yada bedensel özrü sebebiyle kenara itilmediği, hangi coğrafyaya doğduğu ve hangi coğrafyada yaşadığı sebebiyle sömürülmediği, gelecek nesiller için ekolojik dengenin korunup kollandığı, barış ve huzurun hüküm sürdüğü TÜRK’ÜN ADALETİ ile yönetilen bir dünya kurmaktır. Türk Cihan Hakimiyeti mefküremizin birinci hedefi TÜRK BİRLİĞİ’ni kurmaktır..

İşte bu Ülkü etrafında buluşabilen herkes DÜNYANIN EN BÜYÜK AİLESİ olan “ÜLKÜCÜLER”in bir parçasıdır.

Bu kampanyanın amacı “ÜLKÜCÜLER”in “Dünyanın En Büyük Ailesi” olduğunu dosta ve düşmana göstermektir.

BAŞLANGIÇ İÇİN HEDEF 5.000.000 (BEŞ MİLYON) İMZADIR !..

Avustralya’dan, Finlandiya’dan, Japonya’dan, Güney Afrika’dan, Kanada’dan, Güney Amerika’dan, Norveç’ten -ve dünyanın diğer ülkelerinden- bu kampanyaya imza verecek olanlar, dileriz ki, ‘nereden imza verdiklerini’ yazsınlar..

Ki, “ÜLKÜCÜLER”in nasıl ‘YENİLMEZ BİR GÜÇ’ olduğunu dost düşman görsün !..

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla başlıyoruz..