ÖZEL OKULA TEŞVİK DEĞİL OKULUMA ÖDENEK İSTİYORUM!

Kampanya Kapatıldı

ÖZEL OKULA TEŞVİK DEĞİL OKULUMA ÖDENEK İSTİYORUM!

Bu kampanya 1.125 destekçiye ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafına Veli-Der bu kampanyayı başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı 2017/2018 Eğitim Öğretim yılında özel okullara gidecek 340 bin öğrenciye
milyarlarca lira teşvik ödemesi yapacağını açıkladı.
MEB, bu uygulamasıyla eğitimin zaten sorunlu olan kamusal niteliğini tamamen ortadan kaldırmaya
çalışmakta, öğrenci ve velileri açıkça özel okullara yönlendirmektedir. Devlet okulları acil ödenek
beklerken, halktan toplanan vergilerle oluşan kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması kabul edilemez.
Milli  Eğitimin amacı her öğrencinin eşit koşullarda, eşit imkânlarla eğitim almasını sağlamak değil midir?
Türkiye’de hala ilkel şartlarda eğitim- öğretim vermeye çalışan, devletten tek kuruş almadan ayakta durma
savaşı veren; ısınma, temizlik, güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan okullar vardır.
Bunlara destek verilmesi gerekirken; “eğitim ve öğretime destek” denerek özel okulları daha da
zenginleştirecek, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimini ise yok sayacak bu uygulama kabul edilemez.
Bu nedenle özel okullara teşvik uygulamasına derhal son verilerek devlet okullarına ödenek sağlanmasını
talep ediyoruz.

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 1.125 destekçiye ulaştı