Kampanya Kapatıldı

Artık yeter ! Herkes için "Adil" bir eğitim sistemi istiyoruz. ! OKS SBS TEOG gibi sürekli değişen sıkıntılı sınav sisteminin bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir.

Bu kampanya 609 destekçiye ulaştı


Biz veliler için en önemli şey çocuklarımıza etik değerleri öğretebilmek, tüm yaşamları boyunca ışık tutacak, insani ve toplumsal temel değerleri öğretebilmemizdir. İlgili kurumlardan beklediğimiz şey ise ; temel isteklerimize ve değerlerimize  zıt düşmeyecek uygulamalar ile destek olmalarıdır.

19 yılda 11 Bakan ve sayısını unuttuğumuz sistem değişiklikleri ile geldiğimiz sıkıntılı sınav sisteminin bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. 

Özel Liselerin yönetim kurulları ve saygı değer yöneticileri  en azında sizler bu sistemle ilgili olarak , haksız rekabeti önleyebilmek için öğrenci alım kriterlerinizi gözden geçirmeli ve 6. ve 7. sınıf ortaöğretim puanlarını dikkate almamalısınız 

Bu konu ile ilgili detaylı acıklama asagıdadır .

1995 yılından bu yana 19 yılda tamı tamına 11 Bakan değişikliği ve yap boz tahtasına dönen Eğitim sistemi hakkında artık kamuoyu bilinçlenmesinin zamanı geldi .

Bu doğrultuda öncelikle ;  

2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılında uygulamaya giren TEOG sistemi ile ilgili velilerin düşünceleri:

 Artıları:

a)Yılda iki kez tekrarlanması, ortak sınav halinde yapılması

b)Herkesin aynı sınava girmesi

c)Okul müfredatından sorumlu tutulması

d)Okula devamlılığı teşvik etmesi

 

Eksileri:

a)Üç yanlışın bir doğruyu götürmemesi

b)Okul notlarının dikkate alınması

c)Sınavlar arasında yarımşar saat mola verilmesi

d)Sınavların yeterince eleyici olmaması

 

Üç yanlışın bir doğruyu götürmemesi:

Açık uçlu sorularda uygulanabilecek bu sistem, test ile yapılan değerlendirmelerde ki; bu değerlendirmeler eğer özellikle bir sıralama yaptırıp yerleştirmede kullanılacaksa kesinlikle doğru değildir. Çocukları bir konuyu bilip bilmediğini ayırt etmeye değil, direkt olarak şans faktörünü kullanmaya itmektedir.  Ayrıca yaptığı yanlışın getirisinide engellemektedir.

 

Okul Notlarının dikkate alınması:

Okul notlarının liseye giriş sisteminde dikkate alınması özünde pozitif bir uygulamadır. Ancak maalesef okullar arasında notlandırmada ciddi sübjektif uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Tüm çocuklar eşit şartlarda değerlendirilmemektedir. Mevcut sistem maalesef suistimale açıktır.

 

Kimi özel okullar öğrencilere bizzat okul notlarını 100 vereceklerini beyan ederek başka okullardan öğrenci transferi yapmaktadır. Bizzat okul notu artık ticari bir meta haline gelmiştir.

Bir yandan öğrencilerine 100 vereceğini söyleyen okul velileri ile diğer veliler arasında ciddi bir gerginlik oluşmakta, diğer yandan da çocuklar arasında  haksızlığa uğramanın getirdiği bir bezginlik ve çaresizlik duygusu yaşatılmaktadır. Bu durum çocuklarda öğrenilmiş başarısızlığa yol açmaktadır.

 

Çocuklara bilgi düzeyleri ne olursa olsun 100 vermek onları direkt olarak hak etmedikleri şeylere, uğruna mücadele etmeden elde etmeye teşvik etmektedir. Çocuklara verilmesi gereken temel değerlerden tamamen uzaktır. Çocuklara yanlış bir şey yaptıklarında bunu ödüllendirmek, hayat boyu bu davranışın yerleşmesine vesile olmaktadır. Bu şekilde  okul notlarının devreye sokularak yerleştirmelerde kullanılması Anayasamızın da eşitlik ilkesine tamamen aykırıdır.

 

Çocuklarımızın en iyi liselere yerleşmesinden ziyade biz veliler için en önemli şey onlara hayat boyu ışık tutacak, insani ve toplumsal temel değerleri öğretebilmemizdir. İlgili kurumlardan beklediğimiz şey de biz ailelere yaptıkları uygulamalarla bu temel değerlere zıt düşmeyecek şekilde destek olmalarıdır.

 

Sınavlar arasında yarımşar saat mola verilmesi:

Çocuklar bu molalarda kendi aralarında konuşarak soruları tartışmakta ancak kesin doğru cevap bilinmediğinden , çocuklar psikolojik olarak çoğunluğun verdiği cevap üzerinde yoğunlaşmakta ve bu da  öğrencinin gireceği bir sonraki sınavı etkilemektedir. 1998 yılına kadar ilkokul 5.sınıf öğrencileri aralıksız yapılan tek oturumlu sınavlara girebilmekteydi. Mola verilmesinin eksileri maalesef artılarından çok daha fazladır.

 

Sınavların yeterince eleyici olmaması:

Sınavların yeterince eleyici olmaması yerleştirme aşamasında ciddi sıkıntılar ve yığılmalar oluşturmaktadır. Özellikle sıralama amacı ile yapılan sınavların öğrenciler arasında bilgi düzeyini ayırt etmek için eleyici seviyede olması gerekmektedir. Ayrıca aşırı düzeyde basit sınavlar öğrenciler üzerinde 100 tam puanı stresi yaratmaktadır.

 

 

 2014-2015 Dönemine yönelik 1 TEOG Sonrası İzlenimler

 

Sınav yeterince eleyici olmadığı için çok yüksek sayıda 6 dersi de ful yapan öğrenciler var. Bu öğrencilerin yerleştirilmesinde sıkıntılar yaşanabilir. Sadece İstanbul’da 1000’e yakın öğrenci ilk sınavdan tam yapmış olabilir. Bir okulun 709 öğrencisinden 240’ı tam yapmış,

Çocuklar sınavlara giriyorlar ancak hala özel okulların neyle öğrenci alacağı bilgisi belirli değil. Öğrenciler bilinmez bir sistemle var güçleriyle çalışıyorlar.

Sınav güvenliği anlamında sınavda kopyaya karşı sorumluluk sadece sınav gözetmenlerine verilmiş durumda. Artık elektronik sistemle bir kontrol yapılmayacak, zaten soru kitapçıkları da 4 yıldır öğrencilere verildiği için sınav gözetmeninin insafına kalmış bir sınav güvenliğinden bahsediliyor. Anadolu genelinde ve özellikle küçük yerlerde suistimale açık bir sistem.

Özel okul kayıtlarının devlet liselerinden önce yapılması ve devlet liselerine geçişin ancak nakil ile mümkün olabilecek olması gündemde. Bu durum devlet lisesi isteyen ancak henüz hangi devlet lisesine yerleşebileceğini kestiremeyen veli ve öğrenciler için ciddi bir külfettir. Anadolu Lisesinde gireceği okulu bilmeyen bir öğrenci kendini garanti altına almak adına mecburen özel okullara yönelmek zorunda kalabilir.  Bu da özel okullarda ciddi bir yığılma ve yerleştirme sıkıntısı yaşatabilir. Geçen yıla kadar tüm yıllar devlet liseleri yerleştirmesi temmuz ayı sonunda yapılır bunun akabinde özel okullar yerleştirilirdi. Ancak ilk defa geçen sene özel okullar ağustos başı, devlet liseleri ise ağustos sonu yerleştirme ve kayıt işlemlerine başladı. Bu durumda kayıtlar esnasında ciddi sıkıntılar yaşandı. Dolayısı ile özel okulların önce kayıt alınması devlet liselerine yerleştirmeyi kolaylaştırmayacaktır. Geçen sene bu sistem zaten denenmiş ve başarılı olmamıştır. Devlette nakil işlemleri kasım ayına kadar devam etmiştir. Özel okulları isteyen 20,000 civarı öğrencinin yerleştirmesinin devlet liselerine yerleşecek olan yaklaşık 1,300,000 öğrenciyi etkilemesi mümkün değildir.

Doğrusu önce devlet okullarına yerleştirmenin yapılması arkasından özel okulların kayıtlarının alınmasıdır. Özel okul ve devlet okulu tercihi yapmak zorunda bırakılmak Anayasa’nın vatandaşlara verdiği eşit eğitim hakkına da aykırıdır.

 

İmza

 

TEOG  VelisiBugün Rezzan imzanı bekliyor!

Rezzan Köklü bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «özel liselerin yönetimleri, ortaöğretim kurumları yöneticileri, ortaöğretim kurumları velileri: Artık yeter ! Herkes için "Adil" bir eğitim sistemi istiyoruz. ! OKS SBS TEOG gibi sürekli değişen sıkıntılı sınav sisteminin bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir.». Rezzan ve imza atan diğer 608 kişiye katıl.