Güvenlik personellerine Kamu kolluğu haklarından faydalanma ve görev alanı ve görev alanı dışı olarak yapılan ayrılmarın kaldırılmasını ve özel güvenlik personellerine tam yetki verilsin...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Kamu bütünlüğünün sağlanması genel kolluğa yardımcı hizmet yerine genel kolluk yetkilerine sahip olmak ve hem görev alanı hem görev alanı dışında suç ve suçlarla mücadele konusunda daha verimli olmak...