Özbekistan, Türkistan, Kafkasyali Muhacirler Ülkelerinde İdam ve işkenceye iade edilmesin!

0 have signed. Let’s get to 500!


Ulkelerinden buraya hicret etmiş,zor şartlarda buraya muhacir olarak gelmiş müslümanların ülkelerinde idam ,tecavuz ve işkenceye maruz kalacaklarını bile bike gönderilmelerine dur diyelim