Özürlüler Vakfı İsminin Değişmesi için Destek ol!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Amacı engellilerin toplumla bütünleşmesi olan vakfımız, bundan 20 yıl önce Özürlüler Vakfı adıyla kuruldu. Ancak “özürlü” kelimesi Türk Dil Kurumu’nun (TDK) tarifinde defolu veya kusurlu anlamı taşıdığından aşağılayıcı olarak algılandığı için, vakfımızın adını değiştirmek için mahkemeye başvurduk. Fakat mahkeme bu talebimizi reddetti. 

Almak istediğimiz isim “Toplumsal Bütünleşme Vakfı.” Toplumsal bütünleşme kavramının çalışmalarımızı tanımladığını ve çalışma alanımızı genişletmemize yardımcı olacağını düşünüyoruz. 

Vakfımızın adını değiştirmemiz için gelen destek imzalarınızı mahkeme dosyamıza ekleyeceğiz. Bu nedenle desteğinize ihtiyacımız var. 

Vakfımızın adını aldığımız 1998 yılında 5378 sayılı Özürlüler Yasası’na göre özürlü tanımı şu şekildeydi: “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi.” 

Günümüzdeyse bu tanım tercüme ve ifade şekillerinde kavramsal bir kargaşaya yol açmaktadır. İnsan hakları ve özgürlüklerinin gelişimi ile birlikte yeni tanımlamaları gündeme getirmiştir. Buna göre, sorun yalnızca kişiye bağlı değil, yaşanılan sosyal ortam ve fiziki çevreyle de bağlantılıdır. Sosyal model olarak adlandırılan bu yaklaşım; son yıllarda “engelli” kavramıyla tanımlama yapılmasına neden olmuştur.

Bu beklentilerin gerçekleştirilmesi ve ihtiyaç duyan daha geniş bir kitleye ulaşabilmek için sizler de başlangıç olarak bir imza verip paylaşarak bizlere desteğinizi gösterebilirsiniz.