Özürlüler Vakfı İsminin Değişmesi için Destek ol!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


1998 yılında kurulan Özürlüler Vakfı 20 yıl önce bu ismi almıştır. O yıllarda 5378 sayılı Özürlüler Yasası’na göre özürlü tanımı şu şekildedir: “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi.” Bu tanımın başlığı olan “özürlü” kelimesi Türk Dil Kurumu’nun (TDK) tarifinde defolu ya da kusurlu anlamı taşıdığından aşağılayıcı olarak algılanmakta, ayrıca yapılan tanım ve kavramsal yaklaşımlar genel olarak BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne dayandırıldığından, tercüme ve ifade şekillerinde kavramsal bir kargaşaya yol açmaktadır. Bu durum insan hakları ve özgürlüklerinin gelişimi ile birlikte yeni tanımlamaları gündeme getirmiştir. Buna göre, sorun yalnızca kişiye bağlı değil, yaşanılan sosyal ortam ve fiziki çevreyle de bağlantılıdır. Sosyal model olarak adlandırılan bu yaklaşım; son yıllarda “engelli” kavramıyla tanımlama yapılmasına neden olmuştur.Bu değişime ayak uydurabilmek amacıyla bizler de kavramsal bir değişikliğe gitme ihtiyacı hissediyoruz. İsmimizi '' Toplumsal Bütünleşme Vakfı '' olarak değiştirilmesine karar verip, mahkeme sürecimiz başlatılmıştır. Toplumsal bütünleşme kavramı bu anlamda ihtiyacımıza karşılık gelmekle birlikte hem de vakfımızın çalışma alanını da genişletmemize yardımcı olacaktır. Bu beklentilerin gerçekleştirilmesi ve ihtiyaç duyan daha geniş bir kitleye ulaşabilmek için sizler de başlangıç olarak bir imza vererip paylaşarak bizlere desteğinizi gösterebilirsiniz.Bugün Özürlüler Vakfı imzanı bekliyor!

Özürlüler Vakfı bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Özürlüler Vakfı İsminin Değişmesi için Destek ol!». Özürlüler Vakfı ve imza atan diğer 126 kişiye katıl.