YKS eşitsizliği giderilsin, öğrencilere ek süre verilsin!

YKS eşitsizliği giderilsin, öğrencilere ek süre verilsin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
OSYM VE MILLI EGITIM BAKANLIGI tarafına Selma Kalkan bu kampanyayı başlattı

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim, eşitsizliği ve adaletsizliği beraberinde getirdi. Geçen yıl sınava giren öğrencilere ek süre verilmesine ve konuların seyreltilmesine rağmen bu yıl fazlasıyla devam eden eşitsizliğe karşın öğrenciler örgün öğretim müfredatından sorumlu tutulmuş ve ek süre verilmesi istemine kayıtsız kalınmıştır. 26-27 Haziran'da YKS' ye girecek öğrencilere ek süre verilmeli kısmen de olsa eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.