KPSS'de 1 (bir) ham puan uygulaması iptal edilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


2016 KPSS ve öncesinde, KPSS A Grubuna yönelik puan türlerinin hesaplanmasında adayın ilgili test grubundan doğru veya yanlış en az bir işaretleme yapması şartı bulunmakta iken; alan testleri ile ilgili 2017 KPSS’den itibaren puan türlerinin hesaplanmasında, adayın ilgili testlerden en az 1 ham puanının bulunması şartının getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Kılavuz hükümleri gereği adayların KPSS puanının hesaplanmadığı anlaşılmış olup;

KPSS sınavında adayların ilgili puan türü için tüm derslerde başarılı/ başarısız olması ÖSYM’yi ilgilendiren bir konu olmamalıdır. Sınava giren her adayın cevaplandırdığı tüm soruların karşılığı olan puanının hesaplanması esas olmalı, buna göre ÖSYM’nin üzerine düşen görevinin; ‘belirli bir ücret ve çok yoğun bir emek harcamak suretiyle (sınav merkezleri belirli yerlerde toplanmış ve oturum sayıları arttırılıp 3 oturuma bölünen alan sınavında birçok aday oturum ücretleri haricinde ekstra ve yüksek maliyetli olan yol ve konaklama masrafına katlanmıştır) sınava girdiği göz önünde bulundurulduğunda’  adayların tüm puanlarını hesaplamak olmalıdır.

ÖSYM'nin kılavuz hazırlarken kuralların makul ve orantılı olması gerekmektedir.

Bu ham puan uygulaması nedeniyle; Örneğin Hukuk, Maliye Muhasebe ve İktisat alan derslerinden oluşan KPSSP48 puan türü için bu alan derslerinden sadece birinden 0,25/0,50/0,75 neti var diye (sonuç olarak 0,25’de artı değerde olan bir net değerdir) puanı hesaplanmamıştır.

ÖSYM İktisat sınavında 3 soruyu iptal etmiştir. Örneğin  iktisat dersinde ham puan uygulaması nedeniyle riski göze alamayıp sadece sorulardan birini doğru olarak işaretleyip bu netine güvenmiş ve ÖSYM tarafından bu soru iptal edildiği için KPSSP48 puanı hesaplanmayan adayların olabileceği unutulmamalıdır.

KPSSP48 puanı hesaplanmadığı için Kurum içinde açılacak ve daha önceki yıllarda KPSS puan şartıyla başvurulabilen Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin kurum içi sınavına girebilecek personelin neredeyse yarısından çoğu kurum içi uzmanlık sınavına dahi başvuramayıp ciddi bir mağduriyet yaşayacaktır.

Bu ve bunun gibi konular göz önünde bulundurulduğunda; anılan uygulamanın makul ve orantılı olmadığı, KPSS puanının hesaplanmaması işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu düşünülmekte yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi için 1 ham puan uygulamasının iptal edilmesi gerekmektedir.