EĞİTİMDE KAYIP ZAMAN TELAFİ EDİLENE KADAR TÜM SINAVLAR İPTAL EDİLSİN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Toplum sağlığını ciddi oranda tehdit eden koronovirüs salgını karşısında alınan önlemlerden birisi de okulların tatil edilmesi oldu.

Bizim de taleplerimiz içerisinde yer alan bu uygulama; paralı, piyasacı ve elemeci eğitim sistemindeki çarpıklıklar nedeniyle yeni sorun alanlarının doğmasına yol açtı. En başta sınav gerçekliği üzerinden. Zira, koronavirüs salgını kapsamında eğitime ara verilmesi eğitim sürecimizin kesintiye uğraması anlamına gelmekte, söz konusu kayıp zaman telafi edilmeden başta üniversite sınavı olmak üzere diğer tüm sınavlara yönelik hazırlık sürecimizi de doğrudan etkilemektedir.


Koronavirüse karşı yaşam hakkını ve geleceğini savun!
Durum böyleyken eğitimde yaşanan kayıp zamanın nasıl telafi edileceği ise büyük bir belirsizlik içindedir. YÖK ve MEB eğitimin uzaktan devam edeceğine dair açıklamalar yapsa da milyonlarca öğrencinin bundan eşit koşullarda nasıl yararlanacağı tartışmalıdır. Elemeci sınav sistemi gençlik için zaten büyük bir geleceksizlik ve kaygı oluşturmaktayken koronavirüs salgını da bu belirsizliği ve kaygıyı derinleştirmektedir.

Öte yandan, salgın koşullarında okullarda ya da kapalı salonlarda yapılacak toplu sınavlar toplum sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturacaktır. Virüs karşısında öğrencilerde oluşacak psikolojik vb. gerilimler sınav süreçlerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Yeterli altyapı oluşturulmadan uzaktan ya da interaktif yollarla gerçekleştirilecek sınavlar ise önemli hak kayıplarına yol açacaktır.

Tüm bu sebeplerden ötürü aşağıda belirttiğimiz taleplerimizin kabul edilmesini ve hızla uygulanmasını istiyoruz!

Koronovirüs tehdidi ortadan kalkana ve eğitimde kayıp zaman telafi edilene kadar;

-Üniversiteye giriş sınavları, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavları (AYT) iptal edilsin!

-İlk öğretim düzeyinde öğrencilerin girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) iptal edilsin!

-Ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde tüm sınavlar iptal edilsin.

Devrimci Gençlik Birliği