Bozok Üniversitesi Formasyon GNO şartı öğrencileri mağdur etti, GNO şartı kaldırılsın...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri olarak okulumuzun Eğitim Fakültesinden alınacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimine büyük bir katılım sağlamak istiyoruz.. Fakat Formasyon Birimi Fakültemizin son sınıf öğrencilerini mağdur etti..

Fen Edebiyat Fakültesinin son sınıf öğrencilerinin bir çoğu okulumuzdan alacağı formasyon diploması ile iş imkanlarından faydalanmak istemektedir. formasyon biriminin uyguladığı yüksek GNO şartı ile birçok öğrencinin bu eğitime katılamayacağını ilan etti. Bir önceki yıllara bakıldığında böyle bir şart bulunmamaktadır. Daha önceden de olmadığı gibi bu sene ve bundan sonraki senelerde böyle bir şartın kaldırılmasını istiyoruz. 

Formasyon birimin böyle bir şart aramasından dolayı okulumuza şehir dışından gelen ilçe ve köylerde ikamet eden öğrencilerin şehir merkezlerine ve üniversitelere uzak olmalarından dolayı onları GNO şartı daha çok mağdur etmektedir. Dolayısıyla okulumuz tarafında gerçekleşen Formasyon eğitimine katılım gerçekleştirmeleri maddi imkanlar bakımından daha işlevsel olacaktır. 

Ayrıca Sosyoloji son sınıf öğrencilerinden daha yüksek GNO (2,95) şartı istenirken diğer bölümler ve Fakülte öğrencileri daha düşük GNO (1,49) şartı ile Formasyon eğitimini kazanmaktadırlar. Sosyoloji bölümünde daha başarılı öğrenciler hak kazanamazken ortalaması düşük olan öğrenciler bu eğitimden faydalanacaktır. Bu tarafımıza yapılan büyük haksızlıktır ve eşitliğin sağlanması için GNO şartının son bulmasını istiyoruz.

Bir an önce gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz ve eşitliğin sağlanmasını temenni ediyoruz.. Hiçbir öğrenci mağdur olmasın..