Biyologlar da TUS sınavına girebilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


TUS'a tıp fakültesi mezunu doktorlar ile Tıp Dışı Branşlar (TDB) olan biyoloji, kimya, eczacılık ve veterinerlik fakültesi mezunları başvurabilmekte; tıp fakültesi mezunu doktorlar hem klinik hem de temel tıp bilimlerini, TDB'lar ise sadece temel tıp bilimlerini (mikrobiyoloji, biyokimya, farmakoloji, fizyoloji, histoloji ve embriyoloji) tercih edebilmektedirler.

Bu sınavın düzenleyicisi olan Sağlık Bakanlığı 2002-2009 yıllarında diğer TDB'ların sınava girişine müsaade ederken biyologlar aleyhine iptal etmeye çalışmış ve her defasında yüce yargımızdan geri dönmüştür. Sağlık
Bakanlığı'nın yaptığı itirazların haksız olduğu defalarca tescillenmiştir. 2010 yılı ilkbahar dönemi nisan ayı tıpta uzmanlık sınavında mahkeme kararı ile biyologların sınava girmesine müsaade edilmiş, ancak sınav sonuçlarının açıklanıp yerleştirmelerin yapılmasının hemen ardından, sınavın biyologlar açısından iptal edildiği duyurulmuştur. Sınavı kazanan biyologların atamaları yapılmamıştır.

Sağlık Bakanlığı'nın belirttiğinin aksine mikrobiyoloji ve biyokimya alanlarında gerek lisans düzeyinde alınan dersler itibariyle gerekse tıpta uzmanlık sınavında alınan puanlar itibariyle biyologların yetkin olduğu aşikardır. Mevcut durumda tıpta uzmanlık eğitimi veren hoca ve uzmanların azımsanmayacak ölçüde fazla olması bu durumu daha net ortaya
koymaktadır. Mezuniyet sonrası iş imkanları oldukça kısıtlı olan biyologların TUS'ta Türkiye çapında dereceye girecek kadar yüksek puanlar alması garipsenmemelidir.
Yurt dışında ülkemizde olduğu gibi mikrobiyoloji, biyokimya, farmakoloji, fizyoloji, histoloji ve embriyoloji gibi temel tıp bilimlerinde biyologlar, veteriner hekimler, eczacılar, kimyagerler gibi meslek mensupları uzmanlık ve doktora eğitimleri yapmaktadır. Çünkü tıp multidisipliner bir bilim dalıdır. Tıp alanında bu zamana kadar devrim yapan gelişmelerin çoğunda bu saydığımız biyologları, kimyagerleri, veteriner hekim ve eczacıları görmekteyiz.

Bundan dolayı biyologların tekrardan TUS'a girebilmeleri için sen de destekle, oy ver  bu sorunun üstesinden birlikte  gelebiliriz...... !!!!!!!!!!