2019 YKS sonuç sıramalarında, sınava ilk defa girenler aleyhine oluşan büyük adaletsizlik

2019 YKS sonuç sıramalarında, sınava ilk defa girenler aleyhine oluşan büyük adaletsizlik

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
ÖSYM ve tarafına Mujde Eraslan bu kampanyayı başlattı

2019 YKS sınav değerlendirme ve sıralama sonuç kriterlerinde, bir önceki yıl TYT puanı ve sıralaması bulunan öğrencilerin , bu yılki TYT sonuçlarıyla kıyaslamada, lehte olan sıralamalarının puanlamaya dahil edilmesi, ilk defa sınava giren adayları adeta, önceki yıl mezunlarının karşısında cezalandırmıştır.Zira önceki yıl sorulan sorular üzerinden (TYT 2018 soruları) alınan sonuçların, hangi nispette olursa olsun, bu senenin sonuçlarını etkiliyor olması, bu yılın bağımsız değerlendirilmesi gereken kendi koşullarının, önceki yıl koşularının etkisine açık hale gelmesine neden olmaktadır. Bu da bağımsız ve adil sınav koşulu zeminin ortadan kalmasına yol açmaktadır.

Güzel ülkemizin en köklü ve güvenilir kurumlarından olan ÖSYM'nin, adil ve şeffaf değerlendirme anlayışına tamamen ters düşen bu uygulamaya bir an önce son verilmeli ve büyuk bir hatadan , oluşabilecek büyük mağduriyetlerden dönülmelidir.ÖSYM'nin adaletine halel getirebilecek söz konusu durumun ortadan kalkması için, YKS 2019 sıralamalarının, önceki yıl TYT puanları dikkate alınmaksızın, sınava yeni giren adaylarla eşit ve adil yarışma koşullarında yeniden değerlendirilmesi ve sıralamalarının yenilenmesi hususu, tarafımca dilekçe sunulmak kaydıyla ÖSYM'ye arz edilmektedir. Bu konuda oluşan ve yüz binlerce genci etkileyebilecek adaletsizlikle ilgili farkındalığın artması,kamu yararına bir durum oluşturarak , toplumsal vicdanı kanatacak yaraları engelleyecek ve haksız uygulamanın ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Bu ülkenin geleceği, güzel cumhuriyetimizin devamının güvencesi, değerli evlatlarımızın ,doğru ve adil bir eleme sistemiyle mesleki kariyerlerini inşa edebilmelerini sağlamamız , başta ÖSYM olmak üzere ilgili tüm kurumların ve biz ebeveynlerin 'geleceğin tarihine' olan borcudur.

Saygılarımla,

Müjde ERASLAN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.