0.5 ham puanı kaldırılmasın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Bu sene 21.07.2018 tarihinde yapılmış olan Dikey Geçiş Sınavı her iki testten de 0,5 ham puan yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kuralı yerine getiremeyen öğrencilerin puanları hesaplanmayacaktı. Kuralların bazı öğrenciler tarafından bilinmediğini ve kaldırılması konusunda sosyal medyada yapılan birçok davranışı yanlış buluyor, onaylamıyorum. Bu sene ÖSYM tarafından mayıs ayında DGS ile ilgili yapılan değişikliklerin açıklanmasından mütevellit sınav kurallarını bilmeyen öğrencilerin girecekleri sınav ile ilgili sorumsuzluklarının neticesi olduğunu düşünüyorum. 0,5 ham puan kuralı getirildikten sonra sayısal öğrencileri ve sözel öğrencileri üstüne düşen görevi yapmış ve kuralı yerine getirebilmek için hem sayısal hem sözel ağırlıklı çalışmalarını yürütmüş, sınavda zamanından ayırıp sayısal öğrencileri sözel soruları çözmüş, sözel bölüm öğrencileri sayısal sorularını çözmüştür. Hatta bazı soruları boş bırakıp kuralı yerine getirebilmek için çaba sarf etmiştir. Kuralın kaldırılması sonucunda bir çok emek ziyan olacağından hatta kurala uyanların emeklerine haksızlık olacağından ve eşitliğin bozulacağından dolayı kuralın aynı şekilde devam etmesi ve 0,5 net kuralının kaldırılmamasını istiyoruz.