İSTANBUL KADIKÖY LİSESİ .MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA NİTELİKSİZ OKULA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


İstanbul Kadıköy Lisesi Düz Liseye Dönüştürüldü

Niteliksiz Okullar listesine alındı

Milli Eğitim Bakanlığından bu haksızlığı bertaraf etmesi için  gereğinin yapılmasını istiyoruz