Öğretmenlerimizin geri dönmesini istiyoruz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


İstek Vakfı Kaşgarlı Mahmut Kampüsüʼnde anaokulu seviyesinden öğrenim hayatlarına başlayan çocuklarımız, bu sene yedinci sınıfa başlayacaklar.

Eğitim sistemimizdeki kronik sorunlar (sürekli değişen sınav sistemleri, pisa testlerinde elde edilen sonuçlar vb.) bizler gibi topluma faydalı birer birey yetiştirme amacı güden velileri karamsarlığa iterken, bu kapsamda teselli bulduğumuz tek olumlu taraf iki yıldır çocuklarımızın gelişimlerine önemli katkılar sağlayan, birbirinden değerli öğretmenlere sahip olmaktı.

Bu yılki kayıt yenileme işlemlerinden sonra, her ne olduysa birbiri ardına almış olduğumuz haberler bahse konu tesellimizi de elimizden aldı ne yazık ki!

Önce Türkçe öğretmenimiz Sn. Özkan YERLİʼnin askerlik sebebiyle okulumuzdan ayrılacağı haberini aldık. Sonrasında Özkan öğretmenimizin bedelli askerlik yapacağını öğrendik ve okulumuzdan da ayrıldığı için öğretmenlik hayatına başka bir okulda devam edeceğini tahmin ediyoruz. Güven duyduğumuz bir öğretmenimizi kaybetmiştik artık!

Sonra Almanca öğretmenimiz Sn. Çağla GÜNʼün sosyal medya üzerinden okulumuzdan ayrılacağını öğrendik. Güven duyduğumuz bir öğretmenimizi daha kaybetmiştik!

Bu olumsuz haberleri henüz sindirememişken, az bir şey de olsa içimizde var olan umudumuzu kaybettiğimiz haberi aldık. Matematik öğretmenimiz Sn. Büşra DAŞİK sebebini hiçbir şekilde öğrenemediğimiz, kendisinin bu yönde bir talebi olmadığını bildiğimiz bir şekilde vakfın başka bir kampüsüne tayin edildi. Güven duyduğumuz, çok önemli bir dersimizin öğretmenini de kaybettik!

Geçtiğimiz yıl müzik öğretmenimiz Ayla Ceylan ATAMANʼı da sebebini bilmediğimiz bir şekilde kaybetmenin bedelini, kampüsümüzün idarecilerinin de bildiği üzere çok ağır ödedik.

Bu yazıda isimlerine yer verdiğim değerli öğretmenlerimizin artık aramızda olmayışları, gözlerimizin nurları, geleceğimizin teminatı ve bu kompozisyonun özneleri olan çocuklarımızın, sizlerin en iyi eğitimi verme misyonunuzun ve ilkelerinizin en önemli aktörleri olan öğrencilerinizin yeni öğretmenlerle olası bir frekans uyuşmazlığı, telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açacak ve yıllar boyu bu çocukların eğitimi için yaptığımız yatırımların heba olmasına sebep olacak; belki de birçok öğrencinin geleceğine olumsuz etkisi olacaktır. İhtimaller dahilinde olan bu olumsuzluklar, ne yazık ki müzik öğretmenimizin kaybının yaşattığı bedele benzemez. Kısa ve uzun vadede etkisi çok yıkıcı olabilir.

Bu bilgiler ışığında sizlerden talebimiz başarıları kanıtlanmış ve tescillenmiş bu değerli öğretmenlerimizin kampüsümüze tekrardan kazandırılmasıdır. Sayın Büşra DAŞİK öğretmenimizin tekrardan kampüsümüze tayin işleminin gerçekleştirilmesidir.

Unutulmamalıdır ki ırmağı geçerken at değiştirilmez sözü defalarca test edilmiştir.

Saygılarımızla,

Murat GÜZEL