Öğrencileri zorlayan yüksek ulaşım ücretlerinin iyileştirilmesi için sen de destek ver.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Çanakkale'de şehir içi ulaşım öğrenciye 1.80 TL gibi yüksek bir rakamken, İstanbul gibi bir metropolde bile öğrenci 1.25'e ulaşım ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca Çanakkale kadar küçük bir yerleşim bölgesinde ulaşıma ayırmak zorunda kaldığımız bütçe biz öğrencileri mağdur ediyor.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla paralel olması için ulaşım ücretlerinin kalıcı olarak düşmesi, en azından vize ve final haftalarında ucretsiz olması gereklidir. Aynı zamanda kampüs içinde 50 kuruş olan ulaşım ücretlerinin sadece kampüste yukarı çıkarken değil, aşağı inerken de uygulanması gereklidir.
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi öğrencileri olarak bu talebimizin gerekli mercilere ulaştırılması için başlattığımız imza kampanyamıza desteğinizi bekliyoruz.