Öğrencilere yurt, kamu emekçilerine lojman, kiracılara yasal koruma

Öğrencilere yurt, kamu emekçilerine lojman, kiracılara yasal koruma

1.041 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Turkiye Buyuk Millet Meclisi ve

Bu kampanya neden önemli?

Yaşam şartlarımız günden güne zorlaşırken yaşamımızı sürdürmemizin asgari koşulu olan barınma hakkımız elimizden alınıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Datça’da da fahiş kira artışları bir barınma krizi halini almış durumda. Turizm işçileri, inşaatlarda çalışan mevsimlik işçiler, kamu emekçileri, mütevazı bir yaşam sürdürmek için buraya gelen emekliler yani emeğiyle ve sınırlı bir bütçe ile yaşamını sürdürmeye çalışan insanlar, burada barınamaz hale geliyor, öğrenciler okullarına gelemiyor. İçinde bulunduğumuz durum aynı zamanda kamu emekçilerinin buradan gitmek zorunda kalması ve Datça’da yaşayan herkesin kamusal hizmetlerden yoksun hale gelmesi anlamına geliyor.

Kiracılar için kira sorununun nihai bir çözümü olmadığını bilsek de kontrolden çıkan kira artışlarını dizginleyebilmek için acil önlemler alınması gerekiyor. Bunun için herkesi acil olarak hayata geçirilmesi gereken talepler etrafında bir araya gelmeye ve bu konuda başlattığımız kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz:

1)    Bütün kamu emekçilerinin ücretsiz barınabileceği lojmanlar ve ihtiyaç sahibi bütün öğrencilerin ücretsiz barınabileceği öğrenci yurtları yapılsın.

2)    Kiracılar aleyhine yasalar yürürlükten kaldırılsın, kiracılara ev sahipleri karşısında yasal koruma sağlansın. Bu çerçevede öncelikle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinde yer alan "Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir." ve 347. maddesinde yer alan "Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir." hükümleri yürürlükten kaldırılsın.

1.041 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.